สมณะ

โดย เดี่ยว อิสระ on August,29 2007 20.59

สมัยหนึ่งพระปุณณะได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เพื่อขอรับโอวาทแล้วจะได้หลีกเร้นออกปฏิบัติธรรม ตามโคนไม้ เรือนว่างหรือสถานที่อันควรแก่การปฏิบัติธรรมต่อไป พระพุทธเจ้าทรงให้โอวาทว่า

"ปุณณะ มีรูปที่รู้ได้ด้วยจักษุ อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เป็นที่รักประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอยู่แล ถ้าภิกษุเพลิดเพลิน พูดึง ดำรงอยู่ ด้วยความคิดใจในรูปนั้น นันทิย่อมเกิดขึ้นแก่เธอ ผู้เพลิดเพลิน พูดถึง ดำรงอยู่ด้วยความติดใจในรูปนี่เพราะนันทิเกิด เราจึงกล่าวว่า ทุกข์เกิดแล้วนะปณณะฯ"

20 Open Source Windows Apps For You

โดย Little Bear on July,31 2007 21.56

Some of the commercial software like Photoshop are so expensive that an average user can not afford to buy it. Lately I am looking for some free or open source alternatives for windows programs and i was amazed with the range of programs available. Here i will list some of the open source or free programs as alternatives to windows commercial programs.

I found this document on site http://www.teknobites.com

PHP 5 & timezone

โดย Little Bear on July,14 2007 09.03

ผมเพิ่งติดตั้ง PHP5 ใหม่ พอเริ่มทำงาน ก็แปลกใจว่าทำไมเวลาที่แสดงในเว็บถึงเร็วไป 1 ชั่วโมง ลองหาทางแก้อยู่พักใหญ่ ก็ยังไม่ได้ เลยเก็บไว้ก่อน

วันนี้เพิ่งกลับมานั่งดูอีกที ปรากฎว่า

  1. ค่า timezone ใน windows ผิด เป็น Internation Date Line West ซึ่งคงเป็นค่า default แล้วผมไม่ได้เซ็ทใหม่มั๊ง

เลยแก้ไขตามนี้

  1. เปลี่ยน timezone เป็น +7 Bangkok , Hanoi , Jakata

  2. เพิ่มค่าใน php.ini คือ date.timezone=Asia/Bangkok

  3. restart Apache

เรียบร้อยครับผม.

rss2array

โดย Bear on July,11 2007 11.28

rss2array downloads a remote RSS 0.91 feed and puts most of the useful info into a PHP array. Other feed formats may work too.

I've found this document on site http://www.rssmix.com

and lastRSS.php from site http://lastrss.oslab.net/ is simple yet powerfull PHP class to parse RSS.

Linux command

โดย Little Bear on June,06 2007 03.36

kill -9 -1

Kill all process you can kill

ps aux

List all my process

top -d sec

Display Linux task on top of screen