โจทย์ : config system

โดย Little Bear on November,22 2006 10.17

 • config จากไฟล์
  - config จากฐานข้อมูล
  - มีค่า default
  - สามารถ เพิ่ม/เปลี่ยนค่า/ลบ config จาก index.php ได้

โจทย์ : คุณสมบัติของ package

โดย Little Bear on November,22 2006 10.15

วันก่อนไปอ่านเว็บไซท์ของคุณพี่ไท้ เรื่องการตั้งโจทย์ให้กับการทำงาน เห็นว่ามันน่าจะเรียบเรียงวิธีคิดของผมในการออกแบบ CMS ตัวใหม่ ก็เลยลองมาตั้งคำถามกับตัวเองถึงความต้องการพัฒนา CMS สักหน่อย

คุณสมบัติที่ต้องการในการเขียน package
- สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือพัฒนาต่อยอดได้
- สามารถเปลี่ยนฐานข้อมูลได้
- เปลี่ยนตารางข้อมูลได้
- เรียกใช้ในชื่อใหม่ได้
- เพิ่ม package folder ได้
- เปลี่ยนแบบฟอร์มการป้อนข้อมูลได้
- เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้

แทรกคำสั่ง break

โดย Little Bear on October,24 2006 09.11

บทความขนาดยาวที่จะนำมาแสดงหน้าแรก ถ้ายาวเกินก็น่าจะแทรกคำสั่ง break เพื่อให้การแสดงในหน้าแรกนั้นแสดงเฉพาะส่วนสำคัญ

กำลังคิดว่า คำสั่ง break ควรจะเป็นอย่างไร บางแห่งใช้ <_!--break-->

คิดว่าน่าจะเป็น <!--break--> เลย จะดีหรือเปล่า

ก่อนอื่นต้องเขียนระบบ member ก่อน

โดย Little Bear on October,07 2006 10.39

ว่างเว้นไปหลายวัน (คิดอะไรไม่ออก นั่งหน้าเครื่องปุ๊บก็คิดอะไรไม่ออกปั๊บเลย)

อาทิตย์นี้เลยลองเขียน member signin / signout โดยเปลี่ยนการใช้ Session ของ PHP มาเป็น ใช้ Cookie และ เก็บ user session data ไว้ใน database แทน เคยอ่านเจอจากบทความ บอกว่า ทำให้เราสามารถยืดหยุ่นในการพัฒนาโปรแกรมในอนาคตได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการเขียนโปรแกรมหลายภาษาร่วมกันในเว็บเดียวกัน

How to set apache to use clean url ?

โดย Little Bear on September,17 2006 17.50

clean url หมายถึงการอ้างถึง url โดยมีลักษณะเหมือนเป็น folder ซึ่ง folder ดังกล่าวไม่ได้มีอยู่จริงใน host ก็จะเกิด error 404

ให้กำหนดชื่อไฟล์ที่ server จะทำการ redirect เมื่อเกิด error 404 มาที่โปรแกรมหลัก ทุกครั้งที่มีการอ้างอิงถึง clean url ก็จะมาที่โปรแกรมหลักของเราเสมอ ในโปรแกรมหลักก็จะตรวจสอบเจ้า folder ที่ส่งมา แล้วทำงานตามที่ได้ตั้งข้อกำหนดเอาไว้

การกำหนด error 404 ได้ในไฟล .htaccess ดังนี้

## Apache/PHP/CMS settings

Customized error messages.

ErrorDocument 404 /index.php


หรือการกำหนดให้ Apache redirect page เมื่อหา page นั้นไม่เจอ

 1. you must enable mod_rewrite module by remove # before this line in httpd.conf

  # Enable mod_rewrite

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
 1. set apache to allow .htaccess file by change value AllowOverride  to All
# AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.

AllowOverride All
 1. and restart Apache

ดังนั้นทุกครั้งที่เรียกมา ก็จะถูกย้ายไปสู่ index.php