อโหสิกรรม - อารักษ์ อาภากาศ

โดย Little Bear on September,04 2018 10.00
Intro Am / G Am / Am /Am
C        G      Am  C          G    Am
อันสรรพสิ่งมากมี หรือหมองไป โอย...ผู้เฒ่าถอนใจ โถเอาอะไรชีวิตคน
C            G    Am        C          G    Am  F  G      Am / F G/Am
เราเล่นกับมัน มันก็เล่น ระวังชีวีจะสับสน เรามีกันมาแต่ละคน ต่างตรง สุดไว้ด้วยความตาย
        F    G            Am (3/3) F          G  Am
** โอย...ความตาย ผู้ถ่ายเทการกำเนิด      มากันเถิดผองชีวิต กองเกวียนคนยาก
C      G  Am        C      G  Am  F G      Am/F G/Am
กระบี่อยู่ที่ใจ มีไว้ติดลับให้คม คนละคมสองคม ป้องไว้ ป้องภัยจึงปลอดภัย
2/3(3/3)F        G        Am(3/3)  F      G        Am
..โอย...หนีก็ต้องหนี ไปบ้านผีไม่มีคนตาม      มุ่งจะไปสวรรค์ ถ้าไม่ยังงั้น ไปยังกองเกวียน
C        G  Am    (3/3)    C  G    Am F        G            Am
ไง..ร่างนี้ขอฝาก คืน...สู่ให้กับโลก พ่อแม่พี่น้อง ลูกเมีย เพื่อนมนุษย์ สัตว์ทั้งหลาย อโหสิกรรมด้วย
Solo F / G /Am / Am / F G / Am / 2/3 F G / Am 2/3 C / G / Am / Am / C / G / Am / Am / F G / Am / Am / Am / Am / Am F  G    Am อโห...อโหสิกรรม อโห....อโหสิกรรมด้วย อโห....อโหสิกรรมนะ อโห....อโหสิกรรมด้วย

ที่มา MusicSTM

Firebase Database Security Rules

โดย Little Bear on August,25 2018 14.02

Firebase Database Security Rules ยังเขียนไม่ค่อยจะเป็น ขอเก็บข้อมูลไว้ศึกษาก่อน

LetsEncrypt certificate Error

โดย Little Bear on August,24 2018 13.09

LetsEncrypt certificate error ประมาณ

Details
Getting challenge for domain.com from acme-server...
Error: http://domain.com/.well-known/acme-challenge/letsencrypt_xxxxxxxxxx is not reachable. Aborting the script.
Please make sure /.well-known alias is setup in WWW server.

ยังหาสาเหตุไม่เจอ

แก้ไขชั่วคราว

Check /etc/httpd/conf/extra/httpd-alias.conf that have this line: Alias /.well-known /var/www/html/.well-known

หากไม่มีก็เพิ่มเข้าไป

Alias /.well-known /var/www/html/.well-known

แล้วลองสร้าง SSL หากขึ้น error ก็ให้สร้าง folder /var/www/html/.well-known/acme-challenge/letsencrypt_xxxxxxxxxx ด้วย

mkdir /var/www/html/.well-known/acme-challenge/letsencrypt_xxxxxxxxxx

แล้วสร้าง SSL ใหม่อีกที

Hello Darling

โดย Little Bear on August,16 2018 09.39
Hello Darling
written and recorded by Conway Twitty

C                                          C7
Hello darling  nice to see you  it's been a long time
              F                      C
You're just as lovely  as you used to be
                            G7      C
How's your new love  are you happy  hope you're doing fine
        D7                      G7
Just to know it means so much to me
C                            G7          C
What's that darling  how'm I doing  I'm doing all right
        F                                    C
Except I can't sleep and I cry all night till dawn
                            F                  C
What I'm trying to say is  I love you and I miss you
          F          G7        C
And I'm so sorry that I did you wrong

                        G7                C
Look up darling  let me kiss you  just for old time sake
      F                            C
Let me hold you in my arms one more time
                          G7        C
Thank you darling  may God bless you  and may each step you take
          D7                              G7
Bring you closer to the things you seek to find

C                        G7        C
Goodbye darling  gotta go now  gotta try to find a way
              F                              C
To lose these memories of a love so warm and true
                                      F        C
And if you should ever find it in your heart to forgive me
                          G7          C
Come back darling I'll be waiting for you


Hello Darling
written and recorded by Conway Twitty

C/G C/G C/G C7 C/G                        G        C          C7 Hello darling  nice to see you  it's been a long time               F                      C G You're just as lovely  as you used to be C/G                          G      C                C7 How's your new love  are you happy  Hope you're doing fine         D                        G Just to know it means so much to me C/G                  G                  C        C7 What's that darling  how'm I doing  I'm doing all right         F                                    C G Except I can't sleep and I cry all night till dawn         C        C7        F              C What I'm trying to say is  I love you and I miss you     F            G              C G And I'm so sorry that I did you wrong

C/G                    G              C            C7 Look up darling  let me kiss you  just for old time sake       F                            C G Let me hold you in my arms one more time C/G                    G                      C            C7 Thank you darling  may God bless you  and may each step you take           D                                G Bring you closer to the things you seek to find

C/G                    G            C            C7 Goodbye darling  gotta go now  gotta try to find a way               F                              C G To lose these memories of a love so warm and true C/G                    G              C        C7 And if you should ever find it in your heart to forgive me           F              G          C        F C G C Come back darling I'll be waiting for you

Video : 1 2
Ref : 1 2

551 items|« First « Prev 4 5 (6/111) 7 8 Next » Last »|