ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

Topic List

โดย Little Bear on 22 ต.ค. 51 21:02

วันนี้ตัดสินใจ upgrade Ubuntu 8.04.1 เป็น 8.10

คำสั่ง

sudo update-manager -d

แล้วก็คอย zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Update :

8.30am Upgrading complete on morning of next day.

โดย Little Bear on 23 ก.ย. 51 21:45

Start upgrade from Ubuntu 8.04 to 8.10 tonight.

Take time 13 hours.

Starting and go to bed.....

Update

9am Wake up , disconnect , start again.