ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

Topic List

โดย Little Bear on 24 พ.ค. 66 13:39

เดิมเคยเก็บโดยการแปลงด้วยคำสั่ง jsonencode แต่มักจะเกิดปัญหาเมื่อมีอักขระบางตัวหรือการขึ้นบรรทัดใหม่ ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถแปลงกลับด้วยคำสั่ง jsondecode

แต่....

MySQL version 5.7.8 ได้เพิ่ม JSON data type ให้แล้ว (แม้ว่าเมื่อเลือกเป็น JSON data type แล้ว MySQL ก็จะเก็บเป็น longtext type ก็ตาม)

และมีคำสั่งเฉพาะในการจัดการกับข้อมูล เช่น

JSONOBJECT,
JSONARRAY, JSONMERGEPRESERVE, JSONMERGEPATCH, JSONTYPE, JSONEXTRACT, JSONINSERT, JSONREPLACE, JSONSET, JSONREMOVE

ลองดูรายละเอียดได้จาก How To Work with JSON in MySQL

ที่มา