ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

Topic List

โดย Little Bear on 24 เม.ย. 56 15:25

หลังจากอัพเดท Ubuntu kernel เป็น 3.5.0.28 แล้วทำให้เข้าใช้งาน VirtualBox ไม่ได้ ให้ run /etc/init.d/vboxdrv setup ก็ไม่ผ่าน (ไม่มี)

เลยทำตาม VirtualBox '/etc/init.d/vboxdrv setup' issue

sudo apt-get install linux-headers-`uname -r`

Reconfigure dkms and load module:

dpkg-reconfigure virtualbox-dkms
modprobe vboxdrv

ผ่านฉลุย....

โดย Little Bear on 16 ก.พ. 52 09:42

ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจในเรื่องการตั้ง server ของตนเอง ซึ่งแนวทางล่าสุดคือการซื้อ server สักเครื่องและหาที่วางสักแห่ง งานที่ยากก็คือการติดตั้ง software และ configuration ซึ่งเป็นงานที่ยังไม่เคยทำเลย อาจจะถึงเวลาที่ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเสียที

ลำดับของงานที่ต้องเตรียมการ

  1. หา server สักเครื่อง
  2. หาที่ตั้งเครื่อง ซึ่งมีตัวเลือกทั้งที่กรุงเทพ และหาดใหญ่ (หาดใหญ่จะเริ่มใช้งานได้ประมาณกลางเดือนมีนาคม 52)
  3. ติดตั้ง virtual environment ซึ่งอาจจะใช้ Proxmox VE ที่ดูเหมือนว่าจะติดตั้งง่ายเพราะการกำหนดค่าต่าง ๆ ผ่านหน้าเว็บเสียเป็นส่วนใหญ่ มีวิธีการติดตั้งจาก howtoforge หรือจะเป็น Virtualization With Xen 3.3.1 On Debian Etch ซึ่งดูออกจะยากไปนิด ทุกอย่างอยู่บน command line หมดเลย
  4. หาเครื่องมาจำลองและติดตั้งเพื่อทดลองศึกษาก่อนใช้งานจริง
  5. ติดตั้ง control panel