ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

เอา msn รุ่นเก่าออกไปเสีย

by Little Bear @21 ก.ย. 49 09:26 ( IP : 61...158 ) | Tags : Windows

msn รุ่นเก่าที่ติดมาใน windows เอาออกไปเสีย ด้วยการคลิก Start->Run แล้วพิมพ์

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection c:\windows\inf\msmsgs.inf,BLC.Remove