ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

The Open Graph Protocol - ทำเว็บให้ Facebook, Google+ อ่านออก

by Little Bear @8 พ.ย. 54 22:36 ( IP : 122...116 ) | Tags : Facebook

ปัญหาที่เจอเวลาคลิก share จากหน้าเว็บของเราไป social network ของ Facebook หรืแ Google+ แล้วหัวข้อ หรือ ข้อความ ยาวเกินไป หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง

เพิ่งรู้ว่ามันมี The Open Graph Protocol เพื่อให้ social network มันอ่านแล้วเข้าใจ

ให้แทรก meta tag ไว้ใน head คือ

&lt;meta property="og:title" content="ชื่อเรื่องหรือหัวข้อ" />
&lt;meta property="og:type" content="website" />
&lt;meta property="og:url" content="http://www.softganz.com/paper/1" />
&lt;meta property="og:image" content="http://www.softganz.com/upload/pics/DSCN0179.jpg" />
&lt;meta property="og:description" content="รายละเอียดอย่างย่อ" />

ที่มา The Open Graph Protocol , How to Create Google+ Snippet