ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

UTM & Lat/Lon

by Little Bear @1 ส.ค. 55 14:55 ( IP : 113...144 ) | Tags : GIS

งานในช่วงหลังนี้ มักจะเกี่ยวข้องกับ GIS เสียเป็นส่วนมากเลย พยายามถามผู้รู้ทางด้านนี้

เกี่ยวกับ UTM

UTM 696677 717189 47 มี 3 ค่าที่เกี่ยวข้อง คือ Easting , Northing , Zone

สงขลาจะเป็น Zone 47

ตัวเลขทั้ง 6 หลักมีความหมายคือ

  • หลัก 1 (6) เป็นตัวเลขที่อ้างอิงกับ Zone (ไม่ใช่ค่าของ Zone แต่ถ้ารู้ Zone ก็สามารถละได้)
  • หลัก 2-4 (966) เป็นตัวเลขบอกระยะทางเป็นเมตร
  • หลัก 5-6 (77) เป็นตัวเลขบอกระยะทางเป็นเซนติเมตร

website สำหรับแปลงค่าจาก UTM เป็น Lat/Lon เช่น www.rcn.montana.edu

ไฟล์ xls สำหรับแปลง UTM เป็น Lat/Lon

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. UTMConversions - ดาวน์โหลด