ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

LetsEncrypt certificate Error

by Little Bear @24 ส.ค. 61 13:09 ( IP : 171...181 ) | Tags : Let's Encrypt

LetsEncrypt certificate error ประมาณ

Details
Getting challenge for domain.com from acme-server...
Error: http://domain.com/.well-known/acme-challenge/letsencrypt_xxxxxxxxxx is not reachable. Aborting the script.
Please make sure /.well-known alias is setup in WWW server.

ยังหาสาเหตุไม่เจอ

แก้ไขชั่วคราว

Check /etc/httpd/conf/extra/httpd-alias.conf that have this line: Alias /.well-known /var/www/html/.well-known

หากไม่มีก็เพิ่มเข้าไป

Alias /.well-known /var/www/html/.well-known

แล้วลองสร้าง SSL หากขึ้น error ก็ให้สร้าง folder /var/www/html/.well-known/acme-challenge/letsencrypt_xxxxxxxxxx ด้วย

mkdir /var/www/html/.well-known/acme-challenge/letsencrypt_xxxxxxxxxx

แล้วสร้าง SSL ใหม่อีกที