โดน block ไม่ให้เปิดเว็บ *.psu.ac.th

by Little Bear @8 พ.ย. 64 14:10 ( IP : 171...179 )
photo  , 807x295 pixel , 25,228 bytes.

โดนบ่อย คือ เปิดเข้าเว็บที่ server อยู่ภายใน ม.อ. หาดใหญ่ไม่ได้ เข้า VPN ก็ไม่ได้ ยังหาสาเหตุไม่เจอ แต่พอเปลี่ยน wifi ไปใช้ตัวอื่น (เช่นใช้ hotspot ของมือถือ) ก็สามารถใช้งานได้

Error ตามนี้

Blocked because of IPS attack

An attack was detected, originating from your system. Please contact the system administrator.