สอบ ICDL Online

by Momo @11 พ.ย. 64 23:02 ( IP : 171...118 )
photo  , 2016x914 pixel , 139,381 bytes.

ผลคือ ไม่ผ่าน

ไว้โอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่