ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

Install Meld on macOs using MacPorts : macOS 12 Monterey

by Little Bear @19 พ.ย. 64 11:23 ( IP : 171...222 )

Update: ยังติดตั้งไม่สำเร็จ

Update: ลอง copy meld จาก folder Application ของเครื่องเดิม มาไว้ใน folder Application เครื่องใหม่ ผลคือใช้งานได้เฉยเลย (แต่ทำหลังจากได้ติดตั้งตามขั้นตอนด้านล่างเรียบร้อยแล้ว เลยไม่รู้ว่าถ้า copy มาเลยโดยไม่ต้องทำตามขั้นตอนด้านล่าง จะ work ไหม?)

Meld เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจสอบความแตกต่างของข้อความใน text file สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 หรือ 3 ไฟล์ ได้ในครั้งเดียว สามารถเปรียบเทียบระหว่าง 2 หรือ 3 folder ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://meldmerge.org/

ก่อนติดตั้ง จะต้องทำการติดตั้ง MacPorts ให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงเริ่มติดตั้งผ่าน macOS terminal

sudo port install meld

ดูว่าไฟล์อะไรบ้างที่ถูกติดตั้งโดย meld

port contents meld

ตั้งค่าให้ meld upgrade อัตโนมัติ

sudo port selfupdate && sudo port upgrade meld

ที่มา: