สัพเพ-เหระ

สัพเพ-เหระ

สีสันกับการซื้อ

โดย Little Bear on 20 ธ.ค. 54 14:22

ไม่อยากเชื่อ แต่ก็มีที่มาที่ไป

อนุภาค - จะเอาไว้ทำอะไร?

โดย Little Bear on 18 ธ.ค. 54 11:26

กำลังหาไอเดียตั้งชื่อ CMS นี่คือไอเดียหนึ่ง - ค่อยมาคิดต่อ

รายชื่ออนุภาค

Atom Electron Proton Nuetron Charm - ชาร์ม Strange - สแตรงจ์ Muon - มูออน Tau - ทาว Higgs boson

ชนิดของอนุภาคมูลฐาน fermion boson Z W Photon - โฟทอน Gluon - กลูออน graviton ควาร์ก เลปตอน เกจ โกสต์

อนุภาคในสมมติฐาน เกจิโน กลูอิโน กราวิติโน แอกซิโน โบซิโน ชาร์จิโน ไตลาตอน แทคีออน

อนุภาคประกอบ ฮาดรอน แบริออน ไฮเปอรอน มีซอน ควาร์โกเนียม โพสิตรอน มิวโอเนียม โอเนียม ไดแบริออน เพนตาควาร์ก กลูบอน เตตราควาร์ก โพเมรอน

กึ่งอนุภาค
เดวิดอฟ โซลิตอน · เอกซิตอน · แมกนอน · โฟนอน · พลาสมอน · โพลาริตอน · โพลารอน · โรตอน

Baryon โมเลกุล colloid

ที่มา jusci.net , WikiPedia

ที่นี่ ท.เมือง(คลองแห)

โดย Little Bear on 6 พ.ย. 54 19:13

เรื่อง : ที่นี่ ท.เมือง(คลองแห)

สถานที่ : เทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียด : ที่นี่ เทศบาลเมือง(คลองแห) นำเสนอโดยประชาชน(คนธรรมดา)

เปลี่ยนน้ำท่วม ให้เป็นน้ำใจ โดย Playing For Change (ดนตรีเปลี่ยนโลก)

โดย Little Bear on 23 ต.ค. 54 21:55

เพลงนี้ดัดแปลงมากจากเพลงน้ำท่วม คำร้อง/ทำนอง โดยไพบูลย์ บุตรขัน และ ศรคีรี ศรีประจวบเป็นคนขับร้องครับ หลังจากนั้นก็มี คุณอ๊อด โอภาสทศพร ร้องต่อมา

ที่มา ipattt.com

พจนานุกรมภาษาสงขลา - บันทึกขนำริมทุ่งปลักเหม็ด

โดย Little Bear on 15 ก.ย. 54 22:44

ไปเจอโดยบังเอิญจากเว็บ Ubuntu Club ในฐานะที่พูดภาษาสงขลาชับเปรียะ เลยขอเอามาเผยแพร่กันเสียหน่อย

และนี่คือคำกล่าวของ คนโบราณ ผู้จัดทำ/คนเฝ้าขนำริมทุ่งฯ

เรื่องราวพื้น ๆ เก่า ๆ ในเวบนี้ ทั้งหมดเป็นบันทึกจากเศษเสี้ยวของความทรงจำในอดีตของคนโบราณที่ตั้งใจจะมอบแก่คนรุ่นหลัง โดยเฉพาะลูกหลานชาวใต้ในปัจจุบันที่มักจะห่างเหินจากจุดกำเนิด หรือหัวโค่ตายายของตนเองไปทุกวัน ถึงขนาดเป็นลูกหลานปักษ์ใต้แท้ ๆ แต่ฟังพ่อเฒ่าแม่เฒ่าพูดไม่เข้าใจ ดังนั้นเพื่อเป็นการเชื่อมโยงอดีตของปักษ์ใต้ให้ต่อติดกับปัจจุบัน  เวบไซท์ขนำริมทุ่งฯจึงได้ถือกำเนิด.....ก่อนที่ข้อมูลที่พอมี จะสูญหายไปตามกาลเวลา

หากสนใจเรื่อง แต่แรก ก็ขอเชิญ เข้าไปเยี่ยมชมได้ตามอัธยาศัย
ติดตามชมกันได้ที่ บันทึก ขนำริมทุ่งปลักเหม็ด

เรียกคืน Honda Jazz ปี 48-50

โดย Little Bear on 5 ก.ย. 54 22:40

ฟังข่าวจากโทรทัศน์ว่า "มีการเรียกคืนรถ Honda Jazz รุ่นปี 2548-2550 หรือ 2005-2007 จากปัญหากระจกไฟฟ้าด้านคนขับ อะไรสักอย่างละลายได้"

ปี 2009 จะโดนหางเลขด้วยหรือเปล่าน้า!!!!!

ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

โดย Little Bear on 2 ก.ย. 54 16:12

ความจริงก็ใช้มานานแล้ว แต่เมื่อมีประกาศอย่างเป็นทางการ ก็เอาแปะไว้ให้ดาวน์โหลดกันหน่อย

ดาวน์โหลด ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย (Font ราชการ ฟอนต์แห่งชาติ) คลิกที่นี่

รายละเอียดโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

 1. TH Chamornman ออกแบบโดยคุณเอกลักษ์ เพียรพนาเวช
 2. TH Krub ออกแบบโดยคุณเอกลักษณ์ เพียรพนาเวช
 3. TH Srisakdi ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์,คุณบวร จรดล)
 4. TH Niramit AS ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์,คุณบวร จรดล)
 5. TH Charm of AU ออกแบบโดย คุณกัลยาณมิตร นรรัตน์พุทธิ
 6. TH Kodchasan ออกแบบโดย คุณกัลย์สุดา เปี่ยมประจักพงษ์
 7. TH Sarabun PSK ออกแบบโดย คุณศุภกิจ เฉลิมลาภ
 8. TH K2D July8 (8 กรกฏา) ออกแบบโดย คุณกานต์ รอดสวัสดิ์
 9. TH Mali Grade 6 ออกแบบโดย คุณสุดารัตน์ เลิศสีทอง
 10. TH Chakra Petch (จักรเพชร) ออกแบบโดย คุณธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ
 11. TH Bai Jamjuree CP ออกแบบโดย ทีม PITA (คุณรพี สุวีรานนท์, คุณวิโรจน์ จิรพัฒนกุล)
 12. TH KoHo ออกแบบโดย กลุ่ม ก-ฮ (คุณขาม จาตุรงคกุล, คุณกนกวรรณ แพนไธสง, คุณขนิษฐา สิทธิแย้ม)
 13. TH Fah Kwang ออกแบบโดย ทีม สิบเอ็ด (คุณกิตติ ศิริรัตนบุญชัย, คุณนิวัฒน์ ภัทโรวาสน์)

ขั้นตอนการติดตั้ง ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

หลังจากดาวน์โหลดไฟล์มาเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการขยายไฟล์ไปไว้ยังโฟลเดอร์ที่ต้องการ

Microsoft Windows

 1. เปิด Control Panel
 2. เลือก ไอคอล Fonts
 3. เลือก File(บริเวณมุมบนด้านซ้าย) และเลือก Install New Fonts
 4. ในช่อง Folders : ให้เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ได้จากการขยายไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา และเลือกโฟลเดอร์ของฟอนต์ที่ต้องการจะทำการติดตั้ง จะปรากฎรายละเอียดของฟอนต์ที่เลือกในช่อง list of fonts
 5. คลิกเลือก Select All และคลิก OK เป็นอันเสร็จขั้นตอนการติดตั้ง สามารถเลือกใช้งานฟอนต์ได้ตามปกติ

Linux (Ubntu)

 1. แตกไฟล์ไปไว้ในโฟลเดอร์ .fonts (ถ้ายังไม่มี ก็สร้างขึ้นมาใหม่)

อันนี้เป็นข่าว

ครม. เห็นชอบโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย ดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่นๆ ทั้งหมด จำนวน ๑๓ ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สอซช.) หรือ Software Industry Promotion Agency เรียกโดยย่อว่า SIPA และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS (Thai Operating System) และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) รายงานว่า ปัจจุบันส่วนราชการจำนวนมากมีการใช้ฟอนต์ที่หลากหลายไม่มีมาตรฐานในเอกสาร ทางราชการ อีกทั้งยังมีหน่วยงานราชการหลายแห่งใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนที่ผูกขาด ลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติงานทำให้จำกัดสิทธิ์ต่างๆ ที่จะมีมาตรฐานเอกสารเป็นเสรี ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการใดๆ เช่น Angsana อาจมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้ จึงได้มีการ พัฒนาและมีการประกวดแข่งขันฟอนต์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ Open Source Software ที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีให้ส่วนราชการไทยประกาศมาตรฐานเอกสารดิจิทัลและรูปแบบ ของฟอนต์ที่ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการและลิขสิทธิ์ของบริษัทใดๆ เพื่อความ ภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย ซึ่งในขณะนี้มีฟอนต์ที่ส่วนราชการไทยสามารถเป็นเจ้าของและพร้อมแจกจ่ายให้ กับผู้ประสงค์จะใช้งานรวม ๑๓ ฟอนต์ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ สอซช. และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อแจกจ่ายให้ใช้อย่างเสรีปราศจากปัญหาด้าน ลิขสิทธิ์

ดัง นั้น เพื่อให้เอกสารต่างๆ ของภาครัฐ เป็นไปอย่างมีมาตรฐานปราศจากปัญหาลิขสิทธิ์และไม่ได้ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ ระบบใดระบบหนึ่งและเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา จึงเห็นควรให้หน่วยงานราชการปฏิบัติดังนี้

๑. ดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่นๆ ทั้งหมดจำนวน ๑๓ ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม และให้ถือเป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย

๒. ให้ติดตั้งและใช้งานให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ และให้รายงาน ทก. เมื่อได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีชื่อที่สงวนไว้สำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้

 1. TH Sarabun PSK, TH Sarabun PSK Italic, TH Sarabun PSK Bold, TH Sarabun PSK Bold Italic
 2. TH Chamornman, TH Chamornman Italic, TH Chamornman Bold, TH Chamornman Bold Italic
 3. TH Krub, TH Krub Italic, TH Krub Bold, TH Krub Bold Italic
 4. TH Srisakdi, TH Srisakdi Italic, TH Srisakdi Bold, TH Srisakdi Italic Bold Italic
 5. TH Niramit AS , TH Niramit AS Italic , TH Niramit AS Bold , TH Niramit AS Bold Italic
 6. TH Charm of AU , TH Charm of AU Italic, TH Charm of AU Bold, TH Charm of AU Bold Italic
 7. TH Kodchasal, TH Kodchasal Italic, TH Kodchasal Bold, TH Kodchasal Bold Italic
 8. TH K2D July8, TH K2D July8 Italic, TH K2D July8 Bold, TH K2D July8 Bold Italic
 9. TH Mali Grade 6, TH Mali Grade 6 Italic, TH Mali Grade 6 Bold, TH Mali Grade 6 Bold Italic
 10. TH Chakra Petch, TH Chakra Petch Italic, TH Chakra Petch Bold, TH Chakra Petch Bold Italic
 11. TH Baijam, TH Baijam Italic, TH Baijam Bold, TH Baijam Bold Italic
 12. TH KoHo, TH KoHo Italic, TH KoHo Bold, TH KoHo Bold Italic
 13. TH Fah Kwang, TH Fah Kwang Italic, TH Fah Kwang Bold, TH Fah Kwang Bold Italic

Home, The Movie

โดย Little Bear on 6 มิ.ย. 54 10:22

Home - บ้านที่ใกล้จะตาย แต่ชีวิตยังคงมีหวัง หากว่า.....

โลกกำลังใกล้จะตาย? หรือว่า ไม่หรอก เราต่างหากที่กำลังจะสูญหายไปจากโลกที่จะยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกยาวนาน.....

วิธีพรีเซ้นท์ของ Steve Jobs

โดย Little Bear on 28 พ.ค. 54 13:58

ผมรู้ตัวเองมาตลอดว่าเป็นคนนำเสนอไม่เก่ง ถึงขั้นไม่ได้เรื่อง คงมาจากเหตุหลาย ๆ ด้าน เช่น สรุปประเด็นไม่เก่ง เรียงประเด็นนำเสนอไม่ได้ ให้เวลากับการเตรียมตัวนำเสนอน้อย ข้อมูลไม่แน่น ฯลฯ

ได้ไปอ่านบทความจาก blog ของคุณพัชร เรื่อง วิธีพรีเซ้นท์ของ Steve Jobs เลยขออนุญาตนำมาเก็บไว้เพื่อให้ตนเองได้ระลึกและฝึกฝนตนเองให้ดียิ่งขึ้น

เรื่องราวที่คุณพัชรกล่าวไว้มีอย่างนี้

เหตุผลที่พลังงานนิวเคลียร์ไม่ใช่ทางเลือกที่ยั่งยืน

โดย Little Bear on 26 พ.ค. 54 09:50

ในปัจจุบันเรามีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ทำงานปั่นไฟฟ้าอยู่ประมาณ 400 กว่าเตากระจายอยู่ตามโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทั่วโลก คิดเป็นปริมาณไฟฟ้า 375 gigawatts (GW) ในขณะที่ปริมาณการบริโภคไฟฟ้าของทั้งโลกในปัจจุบันอยู่ที่ 15 terawatts (TW)

Derek Abbott แห่ง University of Adelaide มีความเห็นว่าถ้าระดับปริมาณบริโภคและประสิทธิภาพของเตาปฏิกรณ์ยังคงอยู่เป็นเช่นนี้ โลกอนาคตที่ไฟฟ้าทุกวัตต์มาจากพลังงานนิวเคลียร์และมีให้ใช้ไปตลอดกาลไม่มีทางเป็นไปได้จริงแน่ เหตุผลของเขามีดังนี้