ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

Topic List

โดย Little Bear on 18 มี.ค. 61 09:34

เกิดปัญหาจากการ mount network drive บน Finder ของ Mac OSX เมื่อใช้ SMB ที่ป้อนรหัสแล้วไม่ผ่าน เลยเปลี่ยนมาเป็น CIFS ที่ป้อนรหัสเดียวกัน กลับผ่านเฉยเลย

open 'cifs://user:password@server/share'

หาก mount ด้วย SMB เมื่อป้อนรหัสแล้วไม่ผ่าน (ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น) แต่หาก mount ด้วย CIFS ด้วยรหัสเดียวกัน จะผ่าน เมื่อเปิดดู Info ก็จะบอกว่าเป็น smb เหมือนกัน

open 'smb://user:password@server/share'

ที่มา How can I mount an SMB share from the command line? , Make your AFP NAS more responsive

โดย Little Bear on 10 ม.ค. 61 12:40

Update for MacOS : @2021-08-24

วิธีติดตั้ง

วิธีที่ 1 : ผ่าน BrewInstall

ลองแล้ว ผ่าน แต่จะติดตรง "Meld.app" cannot be opened because the developer cannot be verified.

ติดตั้ง brew cask

ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)" < /dev/null 2> /dev/null ; brew install caskroom/cask/brew-cask 2> /dev/null

ติดตั้ง meld

brew install --cask meld

วิธีแก้ไข "Meld.app" cannot be opened because the developer cannot be verified. จาก Open a Mac app from an unidentified developer ให้เปิดโปรแกรมโดยกดปุ่ม CTRL+Click บน icon app (แนะนำให้ใช้ Finder) แล้วคลิกขวา เลือก "Open"

ที่มา Install Meld for OSX on Mac OSX – Brew Cask – Big Sur, Mojave, Catalina, High Sierra, Capitan

วิธีที่ 2 : ติดตั้งจากไฟล์ .dmg โดยตรง

 1. Download and Install Yousseb fork for Mac https://yousseb.github.io/meld/.
 2. Create a meld file somewhere on my path, with code from comment by Levsa (pasted bellow) https://techtldr.com/how-to-run-meld-on-mac-os-x-yosemite-without-homebrew-macports-or-think/#comment-50195
 3. Make sure the file is still executable
  sudo chmod a+x ~/bin/meld

ที่มา How To Run Meld on Mac OS X Yosemite Without Homebrew, MacPorts, or Think

วิธีที่ 3 : ติดตั้งผ่าน MacPorts

ซับซ้อนพอสมควร ยังไม่ได้ลอง

ที่มา : Installing MacPorts


สำหรับการติดตั้งใน Mac OSX รุ่นเก่า

หลังจากพยายามติดตั้ง Meld บน Mac OSX High Sierra มาหลายรอบ และไม่เคยสำเร็จสักที แม้กระทั่งพยามยามลง Ubuntu บน OSX ก็ยอม ก็เจอปัญหาหน้าจอถูกจำกัดอยู่ที่ 800x600 ซะนี่

แต่ว่า..... ในที่สุดก็ต้องขอขอบคุณ  ผู้มีพระคุณที่ Github ที่ช่วยทำ OSX dmg file ให้ติดตั้งได้โดยง่ายยยยยยยย

ช้าอยู่ใย ดาวน์โหลดเลย และติดตั้งเลย

Update : 2020-10-03 หลังจากติดตั้งเสร็จ เมื่อเปิดใช้ครั้งแรก จะแสดง developer not verify ให้เปิด System Preference / Security & Privacy / General แล้วคลิก Aloow apps ด้วย

Update : 2018-10-01 ต.ค. 2018 Upgrade Mac OSX เป็น Mojave เกิดปัญหาเปิด Meld ไม่ได้ มีแต่ icon แต่ไม่มีหน้าต่างโผล่มา

เขาบอกว่าให้ run Bash script _clean-meld-settings.sh เพื่อคลีน settings ของ Meld

Please try to run the following Bash script _clean-meld-settings.sh to cleanup your some settings of Meld.

#!/bin/bash

cd ${HOME}
rm -rf ./.local/share/meld
rm -f ./Library/Preferences/org.gnome.meld.plist
rm -rf "./Library/Saved Application State/org.gnome.meld.savedState/"

OK WORK!!!!!

ที่มา Meld for OSX

โดย Little Bear on 12 ก.ย. 58 11:37

น่าเบื่อมาก เวลา copy file ก็จะติดไปด้วย

วิธีลบทิ้ง ทำอย่างนี้

sudo find /Users -depth -name ".DS_Store" -exec rm -f {} \;

ส่วนไฟล์อื่น เช่น .localized

sudo find /Users -name ".localized" -depth -exec rm -f {} \;

ส่วนไฟล์ .AppleDouble ที่อยู่ใน network drive ก็ลบด้วยคำสั่ง

find . -name '.AppleDouble' -printf '"%p"\n' | xargs rm -Rf

ยกเลิกการสร้างไฟล์โดย

defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores true

และวิธี backup ข้อมูลด้วย rsync

rsync -trv /Users/src/ /Volumes/drive/dest/
โดย Little Bear on 17 เม.ย. 58 19:56

เพิ่งได้ Mac Book Pro with Ratina 13" มาเมื่อ 8 เมษายน 2558 กำลังอยู่ในช่วงเรียนรู้ของใหม่ เลยเก็บบันทึกการติดตั้ง ปรับแต่ง และการลงโปรแกรม ไว้เพื่อเตือนความจำของตนเอง

เริ่มต้นด้วยการทำตัวให้เป็น server

ด้วย Get Apache, MySQL, PHP and phpMyAdmin working on OSX 10.13 High Sierra สำหรับ OSX 10.10 Yosemite Get Apache, MySQL, PHP and phpMyAdmin working on OSX 10.10 Yosemite

mysql data folder : /usr/local/mysql-5.6.24-osx10.8-x86_64/data/

ln -s /Users/mysql data

tar -xzf ../mysql.tar.gz mysql/data/folder

Homebrew โปรแกรมช่วยติดตั้งแบบ apt-get ของ Ubuntu

ติดตั้ง Homebrew เสียก่อน โดย Install Homebrew เพื่อจะได้ใช้คำสั่ง brew install สำหรับลงโปรแกรมพื้นฐานของตระกูล NIX

SubLime

Sublime เป็น Editor ที่ยังไม่ได้ซื้อ http://appnee.com/sublime-text-3-universal-license-keys-collection-for-win-mac-linux/

Key ถูกลบ ไม่แสดงให้เห็น

***

วิธี Print Screen เก็บเป็นไฟล์

 • Command+Shift+3: takes a screenshot of the full screen (or screens if multiple monitors), and save it as a file to the desktop
 • Command+Shift+4: brings up a selection box so you can specify an area to take a screenshot of, then save it as a file to the desktop
 • Command+Shift+4, then spacebar, then click a window: takes a screenshot of a window only and saves it as a file to the desktop
 • Command+Control+Shift+3: take a screenshot of the entire screen (screens if multiple monitors), and saves it to the clipboard for pasting elsewhere
 • Command+Control+Shift+4, then select an area: takes a screenshot of selection and saves it to the clipboard for pasting elsewhere
 • Command+Control+Shift+4, then space, then click a window: takes a screenshot of a window and saves it to the clipboard for pasting

เปลี่ยนนามสกุลของไฟล์

defaults write com.apple.screencapture type jpg
killall SystemUIServer

ที่มา theturninggate.net

Trick

 • ไม่ชอบเลยกับไฟล์ .DS_Store ก็ How to stop creating .DS_Store on Mac?
 • เกลียดนักดับไฟล์ .DS_Store ก็ย้ายมันออกไปเสีย อย่าให้มันโผล่หน้าออกมาอีกเลยด้วย Asepsis