ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

พัฒนาโครงการประเด็นสื่อ

by Little Bear @5 พ.ย. 49 11:44 ( IP : 61...46 ) | Tags : โครงการ

5 พย. 49 นัดคุยกันเรื่องการพัฒนาโครงการประเด็นสื่อ เพื่อเป้าหมายสร้างการก้าวเดินไปสู่แผนสร้างสุขภาวะของคนสงขลา

สื่อที่เข้าร่วมจากแขนงต่างๆ คือ

  • วิทยุกระแสหลัก
  • วิทยุชุมชน
  • หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  • อินเตอร์เน็ต

การสร้างเนื้อหาสำหรับสื่อ เก็บไว้ที่ศูนย์กลาง และสื่อแต่ละแห่งสามารถเข้าถึงและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของสื่อ


การกำหนดวาระในการเดินในแต่ละปี ว่าปีหน้าเราจะทำเรื่องอะไร ทั้งระยะสั้นเช่นวาระ 3 เดือน และวาระระยะยาวเป็นปี

เป็นการระดมความคิดเพื่อเชื่อมโยงศักยภาพของสื่อแต่ละแขนง เพื่อนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คิดกลไกในการทำงานของเครือข่ายสื่อ

Relate topics