อยากจะเขียน App บน Android

by Little Bear @23 มี.ค. 55 21:55 ( IP : 122...73 ) | Tags : Android

ขั้นตอนการติดตั้ง

ดาวน์โหลด และติดตั้ง Eclipse

sudo apt-get install eclipse-jdt

หรือเปิด Ubuntu Software Center แล้วค้นหา eclipse-jdt แล้วก็ติดตั้งเสีย

ติดตั้ง ADT Plugin for Eclipse

 1. Go to Help->Install Software
 2. Click on "Available Software Sites"
 3. Set "check" on check box - http://download.eclipse.org/releases/helios (for helios - Eclipse 3.6 )
 4. Click Add, in the top-right corner. In the Add Repository dialog that appears, enter "ADT Plugin" for the Name and the following URL for the Location:

  https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/

  Click OK

  บันทึก : หากมีปัญหาในการติดตั้ง ให้ลองเปลี่ยนเป็น http แทน https หากยังไม่ได้อีก ให้เข้าไปดาวน์โหลด ADT-17.0.0.zip (ไม่ต้องแตกไฟล์) แล้วเลือก Location เป็นไฟล์นี้แทน

 5. In the Available Software dialog, select the checkbox next to Developer Tools and click Next.

 6. In the next window, you'll see a list of the tools to be downloaded. Click Next. Read and accept the license agreements, then click Finish.

  Note: If you get a security warning saying that the authenticity or validity of the software can't be established, click OK.

 7. When the installation completes, restart Eclipse.

แต่ที่เจ๋งกว่านั้นคือ AIDE - Android Java IDE

 คำอธิบายภาพ : aide

ที่มา

Relate topics