ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

Lenovo Z470 : เผลอกด multimedia touch key แล้ว keyboard ค้าง

by Little Bear @11 พ.ค. 55 13:28 ( IP : 122...26 ) | Tags : Lenovo , Z470 , Keyboard

ทุกครั้งที่เผลอเอานิ้วไปแตะที่ปุ่ม multimedia touch key (ที่เป็นไฟอยู่ด้านบนของ keyboard) แล้วทำให้ keyboard ค้าง ไม่สามารถพิมพ์ได้ (แต่ mouse ยังคงทำงานได้) ต้องปิดเครื่องเปิดใหม่ทุกครั้ง

ตอนนี้ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ แต่ไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องอีกแล้ว แค่เพียง กด Ctrl Alt F1 แล้วกด Ctrl Alt F7 อีกครั้ง หรือ ปิดผา ให้เครื่อง suspen แล้วเปิดฝาอีกที ก็ใช้งานได้แล้ว

ตามที่ codeinspot.com ให้มา

Lenovo z470 multimedia touch key sensitivity problems When i press any multimidia key from touch-sensitivity from my laptop lenovo z470, the indicator of my ubuntu 11.10 dont work any more. I found palliative solution, pressing Ctrl Alt F1 and returning to the grphical interface with Ctrl Alt F7 or suspending closing the notebook and returning from suspending. I search in logs, and try monitoring key code with xev, wihtout sucess. Thanl you for any help.

ที่มา codeinspot.com