ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

Server ถูกโจมตี

by Little Bear @15 ก.พ. 57 23:33 ( IP : 49...92 ) | Tags : Server Status , Hacked

xxxx.net ถูกโจมตี เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 57 แต่ยังไม่รู้ เพิ่งมารู้วันนี้เมื่อ web หยุดทำงานทั้งหมด เช็คดูปรากฏว่า harddisk เต็ม โดยไฟล์ที่ใหญ่ขึ้นคือ log ของโดเมน xxx.net อยู่ใน /var/log/httpd/domains/xxx.net.error.log เบ้อเริ่ม 3xxGB เนื่องจากมีการเข้าถึงไฟล์หนึ่งของ jumla คือ /home/xxxx/domains/xxxx.net/public_html/libraries/joomla/filesystem/folder.php แล้วเกิด warning จึงเกิด error log ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ จน harddisk เต็ม

ตอนนี้ก็เลย suspen เว็บไว้ก่อน แล้วลบ log file ทิ้งไป


Web created on Sep 30, 2010
1-3 Feb 2014 เริ่มโดนเช็คไฟล์
Mon Feb 03 01:28:24 2014 เริ่มโจมตี

[Sat Feb 01 04:44:34 2014] [error] [client 96.225.77.163] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/modules.php [Sat Feb 01 04:44:34 2014] [error] [client 96.225.77.163] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/404.shtml [Sat Feb 01 04:44:38 2014] [error] [client 96.225.77.163] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/modules.php [Sat Feb 01 04:44:39 2014] [error] [client 96.225.77.163] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/404.shtml [Sat Feb 01 04:44:39 2014] [error] [client 96.225.77.163] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/modules.php [Sat Feb 01 04:44:39 2014] [error] [client 96.225.77.163] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/404.shtml [Sat Feb 01 04:44:41 2014] [error] [client 96.225.77.163] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/modules.php [Sat Feb 01 04:44:41 2014] [error] [client 96.225.77.163] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/404.shtml [Sat Feb 01 04:44:43 2014] [error] [client 96.225.77.163] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/modules.php [Sat Feb 01 04:44:43 2014] [error] [client 96.225.77.163] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/404.shtml [Sat Feb 01 04:44:44 2014] [error] [client 96.225.77.163] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/modules.php [Sat Feb 01 04:44:44 2014] [error] [client 96.225.77.163] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/404.shtml [Sat Feb 01 04:44:46 2014] [error] [client 96.225.77.163] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/modules.php [Sat Feb 01 04:44:48 2014] [error] [client 96.225.77.163] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/404.shtml [Sat Feb 01 04:45:12 2014] [error] [client 96.225.77.163] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/404.shtml [Sat Feb 01 11:03:30 2014] [error] [client 93.79.72.103] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/wp-login.php [Sat Feb 01 11:03:30 2014] [error] [client 93.79.72.103] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/404.shtml [Sat Feb 01 12:43:13 2014] [error] [client 208.110.91.138] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/modules.php [Sat Feb 01 12:43:13 2014] [error] [client 208.110.91.138] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/404.shtml [Sat Feb 01 12:43:15 2014] [error] [client 208.110.91.138] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/modules.php [Sat Feb 01 12:43:15 2014] [error] [client 208.110.91.138] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/404.shtml [Sat Feb 01 12:43:17 2014] [error] [client 208.110.91.138] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/modules.php [Sat Feb 01 12:43:17 2014] [error] [client 208.110.91.138] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/404.shtml [Sat Feb 01 12:43:21 2014] [error] [client 208.110.91.138] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/modules.php [Sat Feb 01 12:43:21 2014] [error] [client 208.110.91.138] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/404.shtml [Sat Feb 01 12:43:22 2014] [error] [client 208.110.91.138] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/modules.php [Sat Feb 01 12:43:22 2014] [error] [client 208.110.91.138] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/404.shtml [Sat Feb 01 12:43:24 2014] [error] [client 208.110.91.138] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/modules.php [Sat Feb 01 12:43:24 2014] [error] [client 208.110.91.138] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/404.shtml [Sat Feb 01 12:43:26 2014] [error] [client 208.110.91.138] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/modules.php [Sat Feb 01 12:43:26 2014] [error] [client 208.110.91.138] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/404.shtml [Sat Feb 01 12:43:28 2014] [error] [client 208.110.91.138] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/modules.php [Sat Feb 01 12:43:28 2014] [error] [client 208.110.91.138] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/404.shtml [Sat Feb 01 17:42:03 2014] [error] [client 157.55.32.233] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/modules.php [Sat Feb 01 17:42:03 2014] [error] [client 157.55.32.233] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/404.shtml [Sun Feb 02 02:12:03 2014] [error] [client 144.76.95.231] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/modules.php [Sun Feb 02 02:12:03 2014] [error] [client 144.76.95.231] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/404.shtml [Sun Feb 02 02:12:06 2014] [error] [client 144.76.95.231] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/modules.php [Sun Feb 02 02:12:06 2014] [error] [client 144.76.95.231] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/404.shtml [Sun Feb 02 02:12:10 2014] [error] [client 144.76.95.231] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/modules.php [Sun Feb 02 02:12:10 2014] [error] [client 144.76.95.231] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/404.shtml [Sun Feb 02 02:12:19 2014] [error] [client 144.76.95.231] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/modules.php [Sun Feb 02 02:12:19 2014] [error] [client 144.76.95.231] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/404.shtml [Sun Feb 02 02:12:21 2014] [error] [client 144.76.95.231] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/modules.php [Sun Feb 02 02:12:21 2014] [error] [client 144.76.95.231] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/404.shtml [Sun Feb 02 02:12:25 2014] [error] [client 144.76.95.231] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/modules.php [Sun Feb 02 02:12:26 2014] [error] [client 144.76.95.231] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/404.shtml [Sun Feb 02 02:12:30 2014] [error] [client 144.76.95.231] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/modules.php [Sun Feb 02 02:12:30 2014] [error] [client 144.76.95.231] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/404.shtml [Sun Feb 02 02:12:34 2014] [error] [client 144.76.95.231] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/modules.php [Sun Feb 02 02:12:34 2014] [error] [client 144.76.95.231] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/404.shtml [Sun Feb 02 08:34:44 2014] [error] [client 157.55.32.109] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/modules.php [Sun Feb 02 08:34:44 2014] [error] [client 157.55.32.109] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/404.shtml [Sun Feb 02 18:05:29 2014] [error] [client 39.14.234.165] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/favicon.ico, referer: http://www.xxxx.net/ [Sun Feb 02 18:05:29 2014] [error] [client 39.14.234.165] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/404.shtml, referer: http://www.xxxx.net/ [Sun Feb 02 21:15:38 2014] [error] [client 157.55.32.109] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/modules.php [Sun Feb 02 21:15:38 2014] [error] [client 157.55.32.109] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/404.shtml [Mon Feb 03 01:27:54 2014] [error] [client 121.125.68.103] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/wp-login.php [Mon Feb 03 01:27:54 2014] [error] [client 121.125.68.103] File does not exist: /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/404.shtml [Mon Feb 03 01:28:24 2014] [error] [client 121.125.68.103] PHP Warning: opendir(/home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/administrator/language/th-TH) [<a href='function.opendir'>function.opendir</a>]: failed to open dir: Permission denied in /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/libraries/joomla/filesystem/folder.php on line 423 [Mon Feb 03 01:28:24 2014] [error] [client 121.125.68.103] PHP Warning: readdir() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/xxxx/domains/xxxx.net/publichtml/libraries/joomla/filesystem/folder.php on line 424 [Mon Feb 03 01:28:24 2014] [error] [client 121.125.68.103] PHP Warning: readdir() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/xxxx/domains/xxxx.net/public_html/libraries/joomla/filesystem/folder.php on line 424

121.125.68.103 Korea, Republic Of Seoul-t'ukpyolsi Seoul Hanaro Telecom Inc.

[Mon Feb 03 01:28:24 2014] [error] [client 121.125.68.103] PHP Warning: readdir() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/xxxx/domains/xxxx.net/public_html/libraries/joomla/filesystem/folder.php on line 424

[Sat Feb 15 02:03:25 2014] [error] [client 71.40.109.126] PHP Warning: readdir() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/xxxx/domains/xxxx.net/public_html/libraries/joomla/filesystem/folder.php on line 424

[Sat Feb 15 02:09:28 2014] [error] [client 71.40.109.126] PHP Warning: readdir() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/xxxx/domains/xxxx.net/public_html/libraries/joomla/filesystem/folder.php on line 424

71.40.109.126 United States Texas San Antonio Time Warner Cable Internet Llc<br /> <br /> <br /> [Sat Feb 15 19:53:03 2014] [error] [client 38.103.38.221] PHP Warning: readdir() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/xxxx/domains/xxxx.net/public_html/libraries/joomla/filesystem/folder.php on line 424

38.103.38.221 United States District Of Columbia Washington Managed Nodes

195.76.97.22 Spain Galicia Lugo Diputacion Provincial De Lugo

91.210.80.80 Romania Bihor Oradea Web Dedicated Srl

Relate topics