ปิด cronjob บางตัวของ Directadmin

by Little Bear @7 ส.ค. 56 02:34 ( IP : 49...208 ) | Tags : Server Status , DirectAdmin

รู้สึกว่า Directadmin จะ run cronjob เพื่อคำนวณสถิติทุกวันตอน 10 นาทีหลังเที่ยงคืน ทำให้ I/O เต็มเกือบ 100% ก็เลยขอลองปิดดูสักพัก แล้วค่อยว่ากันอีกที

root@godserv:# nano /etc/cron.d/directadmin_cron
* * * * * root /usr/local/directadmin/dataskq
2 0-23/6 * * * root echo 'action=vacation&value=all' >> /usr/local/directadmin/data/task.queue;
<a class="hashtag" href="/tags/5">#5</a> 5 * * 0 root /sbin/quotaoff -a; /sbin/quotacheck -augm; /sbin/quotaon -a;
<a class="hashtag" href="/tags/10">#10</a> 0 * * * root echo 'action=tally&value=all' >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
20 4 1 * * root echo 'action=reset&value=all' >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
0 4 * * * root echo 'action=check&value=license' >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

ได้มาจาก www.thaihosttalk.com

Relate topics