Web 2.0 design

by Little Bear @8 ก.พ. 51 09:40 ( IP : 61...222 ) | Tags : Design

มีบทความดี ๆ เกี่ยวกับการออกแบบ Web 2.0 ซึ่งเป็นแนวโน้มในการพัฒนาเว็บไซท์ทั่วโลก (ที่เว็บไทย ๆ อีกมากมายยังไม่อยากไป)

ผมในฐานะที่เป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในแวดวงของการยังชีพอยู่ด้วยการเขียนโปรแกรม ออกแบบเว็บ ก็จำเป็นต้องติดตามการพัฒนาของเทคโนโลยีสาขานี้

ผมเริ่มทำเว็บไซท์แรกตั้งแต่ปี 2539 ยุคแรก ๆ ที่คนไทยเริ่มรู้จักเว็บ มีปัญหากับการทำเว็บไซท์ให้อ่านภาษาไทยได้กับทุก browser เป็นอย่างมาก มีการพัฒนามาก็หลายรุ่น

เพิ่มเริ่มศึกาษา Web 2.0 อย่างจริงจังเมื่อ 1-2 ปีที่ผ่านมา ตอนนี้ยังไม่เก่ง แต่ก็พอจะคิดอะไรออกว่าจะทำอย่างไรในเวลาที่มีแบบอยู่ในหัว

เมื่อผมสามารถแยกเนื้อหาออกจากการออกแบบได้อย่างเด็ดขาด ทำให้ผมสามารถสร้างรูปแบบได้ไม่จำกัด โดยไม่ต้องมานั่งแก้โปรแกรมหรือทำโปรแกรมให้ซับซ้อนขึ้นเพื่อรองรับได้หลากหลายรูปแบบในการแสดงผล (ซึ่งเมื่อก่อนผมเสียเวลากับงานลักษณะนี้เยอะมาก จนทำให้โปรแกรมที่เขียนมีความซับซ้อน จนในที่สุดแม้แต่ตัวเองก็กลับไปอ่านโปรแกรมที่ตัวเองเขียนไม่รู้เรื่อง)

โปรแกรมรุ่นที่ 4 ที่ผมกำลังเขียนอยู่ในปัจจุบัน ลดความซับซ้อนลงไปเยอะ ทำให้สามารถเข้าถึงจุดที่มีปัญหาได้ง่ายและเร็วขึ้น ขนาดของโปรแกรมก็เล็กลงมาก ซึ่งก็จะทำให้ความเร็วในการทำงานของเว็บไซท์ดีขึ้นไปด้วย

หลักการของ Web 2.0 มีคนเขียนไว้ก็เยอะ ผมคงไม่ต้องอธิบายซ้ำกับคนอื่น ลองอ่านดูจากที่มีคนเขียนเอาไว้ได้เลยนะครับ

จะพยายามหามาเพิ่มเติมอีกในอนาคต