สร้างปุ่มเมนูบน Action Bar ของ Template Buttom Navigator Activity

by Little Bear @30 ก.ย. 63 11:18 ( IP : 14...62 ) | Tags : Android App

ตอนที่เริ่มสร้าง App ใหม่ โดยใช้ Template Buttom Navigator Activity นั้นจะไม่มีปุ่มเมนูบนด้านขวาของ Action Bar หากเราต้องการใช้ ก็จำเป็นต้องสร้างขึ้นมาเอง

เริ่มด้วยการสร้าง resource file ของ options menu ก่อน

Menu -> New -> Resource File File name : options_menu Resource type : Menu

options_menu.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
<item
  android:id="@+id/searchFragment"
  android:icon="@drawable/ic_baseline_search_24"
  android:title="@string/action_search"
  app:showAsAction="always" />
<item
  android:id="@+id/settingsFragment"
  android:icon="@drawable/ic_baseline_settings_24"
  android:title="@string/action_settings"
  app:iconTint="@color/yourcolor"
  app:showAsAction="ifRoom" />
<item
  android:id="@+id/aboutUsFragment"
  android:icon="@drawable/ic_baseline_info_24"
  android:title="@string/action_aboutus" />
</menu>

MainActivity.kt

override fun onCreateOptionsMenu(menu: Menu?): Boolean {
  val inflater = menuInflater
  inflater.inflate(R.menu.options_menu, menu)
  if (menu is MenuBuilder) {
    menu.setOptionalIconsVisible(true)
  }
  return super.onCreateOptionsMenu(menu)
}

override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem): Boolean {
  when (item.itemId) {
    R.id.aboutUsFragment -> {
      toast("About Us")
    }
  }
  return super.onOptionsItemSelected(item)
}

เพิ่มรายการในเมนู

menu?.apply {
// ----------------- add a new item to menu ----------------
// add new item to menu
val newItem:MenuItem = menu.add(
  Menu.NONE, // group id
  2, // item id
  1, // order
  "New Item" // title
)

// set new item's icon
newItem.setIcon(R.drawable.ic_check_circle)

// set new item show as action flags
newItem.setShowAsActionFlags(
  MenuItem.SHOW_AS_ACTION_ALWAYS or
  MenuItem.SHOW_AS_ACTION_WITH_TEXT
)

// menu new item click listener
newItem.setOnMenuItemClickListener {
  Toast.makeText(this@MainActivity, "New Item Clicked", Toast.LENGTH_SHORT).show()
  true
}

// ----------------- remove an item from menu ----------------
menu.removeItem(R.id.cancel)

// ----------------- update an item in menu ----------------
menu.findItem(R.id.settings).apply {
  title = "Updated Title"
}

ตรวจสอบว่า menu ได้สร้างหรือยัง?

::actionMenu.isInitialized

ตรวจสอบว่า key ของ Array มีหรือไม่?

options.has("menu")

การเข้าถึง R -> Resource

android.R.attr.actionBarSize

ที่มา

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7949
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง