ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

Run Flutter บน iPad

by Little Bear @18 มี.ค. 64 11:05 ( IP : 27...184 ) | Tags : App , Flutter , iPad

น่าจะถึงเวลาที่ต้องมาเขียน  App บน iOS เสียที มีงานรออยู่หลายชิ้นแล้ว ตั้งแต่ iMed@home, Green Smile, 1T1U และน่าจะมีตามมาอีกหลายงาน เช่น iMed@NCD Care

Set App to be a release mode (default is debug mode cannot run directly)

In VS Code Settings:

Tab User => Extensions/Dart & Flutter/Dart: Flutter Run Additional Args

or search "Flutter Run Additional Args"

Dart: Flutter Run Additional Args
Additional args to pass to the flutter run command.

Add Item --release

In command line

You can Run your application in Release Mode easily in your terminal using :

flutter run --release

And it will switch to Release Mode .

But if you don't want to run your app , just want to build your apk or ipa , Use :

flutter build --release

In X-Code

You can specify to build for ios by using flutter build ios

Follow these 3 steps:

cd project
open ios/Runner.xcworkspace
  1. Open your Flutter project in Xcode.
  2. Top Bar Product > Scheme > Edit Scheme
  3. Build Configuration - Select Release

Note: Release type flutter app is valid for 7 days on iOS devices.

ที่มา