ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

Topic List

โดย Little Bear on 30 ม.ค. 61 12:00

Enabling JavaScript

JavaScript is disabled in a WebView by default. You can enable it through the WebSettings attached to your WebView. You can retrieve WebSettings with getSettings(), then enable JavaScript with setJavaScriptEnabled().

WebView myWebView = (WebView) findViewById(R.id.webview);
WebSettings webSettings = myWebView.getSettings();
webSettings.setJavaScriptEnabled(true);

Binding JavaScript code to Android code

public class WebAppInterface {
  Context mContext;

  /** Instantiate the interface and set the context */
  WebAppInterface(Context c) {
    mContext = c;
  }

  /** Show a toast from the web page */
  @JavascriptInterface
  public void showToast(String toast) {
    Toast.makeText(mContext, toast, Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }
}

Bind class Android

WebView webView = (WebView) findViewById(R.id.webview);
webView.addJavascriptInterface(new WebAppInterface(this), "Android");

Coding in javascript

<a href="javascript:void(0)" onclick="showAndroidToast('Hello Android!')">Click for android</a>
<script type="text/javascript">
function showAndroidToast(toast) {
  if (typeof Android=="object") Android.showToast(toast);
  else console.log("App not run on Android")
}
</script>ที่มา Building Web Apps in WebView

โดย Little Bear on 14 มิ.ย. 56 14:24

วันนี้ได้ลองหวนกลับมาใช้งาน hotmail ก็เลยถือโอกาสทดสอบการใช้งานภาษาไทย บน Microsoft Word Web App ว่าการใช้งานเป็นอย่างไรบ้าง สามารถตัดคำได้หรือไม่ และจะใช้งานได้ดีกว่า Google Drive ซึ่งมีโปรแกรม Google Docs ที่จับลูกค้าในกลุ่มเดียวกัน

ดูจากการออกแบบหน้าเว็บแล้ว มีความรู้สึกที่ไม่แปลกแยกไปจาก Microsoft Word ซึ่งทำให้คนที่เริ่มใช้งานในครั้งแรกมีความรู้สึกเคยชิน หากแต่ลองสำรวจเมนูลึกลงไปจะพบว่ายังคงมีเฉพาะความสามารถพื้นฐานของ wordprocessor เท่านั้น แม่ว่าจะยังไม่สามารถปรับแต่งอะไรได้มากมายนัก แต่ก็สามารถนำไปใช้งานทั่วไปได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเรื่องของการตัดคำภาษาไทยที่ Microsoft Word Web App สามารถทำได้ในระดับที่ดีทีเดียว

สิ่งที่ยังไม่ได้ลองและเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงานยุคออนไลน์ในปัจจุบัน คือ การแบ่งปันเอกสารและการร่วมกันแก้ไขเอกสารพร้อม ๆ กันหลาย ๆ คน ที่คู่แข่งอย่าง Google Docs สามารถทำได้อย่างแทบจะไม่มีที่ติทีเดียว

ปล. ข้อความข้างบนนี้ พิมพ์บน Microsoft Word Web App แล้ว copy มาวาง