ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

โจทย์ : config system

by Little Bear @22 พ.ย. 49 10:17 ( IP : 202...23 ) | Tags : Programing
  • config จากไฟล์
    - config จากฐานข้อมูล
    - มีค่า default
    - สามารถ เพิ่ม/เปลี่ยนค่า/ลบ config จาก index.php ได้
Comment #1
Posted @24 พ.ย. 49 08:52 ip : 61...73

จะยังคงใช้ไฟล์เดิมคือ web.conf.php แต่เปลี่ยนรูบแบบภายในให้เก็บเป็นตัวแปรของ php โดยตรง (version ก่อน ผมใช้รูปแบบเหมือน php.ini)

file :: web.conf.php

Code:
<?php''['cleanurl']=true;''['packagefolder'][]='package';?>


สร้าง global instant ''เพื่อเก็บค่า config ต่างๆ

สามารถเรียกใช้งาน cfg::value('cleanurl') ได้ หรือจะเรียก ''->cfg['cleanurl'] ก็ได้

ปล. ทำไมไม่ใช้ global array '' ซึ่งน่าจะง่ายในการใช้งานมากกว่า???

Comment #2
Posted @24 พ.ย. 49 12:03 ip : 61...238

การเรียกใช้งาน

cfg::value('cleanurl')

''->value('clean
url')

''->cfg['clean_url']

cfg method

value('','') : get/set/modify config value

add('','') : add new config value

delete('') : delete config key and value

load('') : load config from file

Comment #3
Posted @3 ธ.ค. 49 11:18 ip : 61...219

การเรียกใช้งาน

cfg('clean_url')