ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

Add Facebook to my web

by Little Bear @11 มิ.ย. 54 19:57 ( IP : 61...44 ) | Tags : Programing

การทำปุ่ม Like สำหรับหน้า Fan Page หรือทำปุ่ม Like สำหรับหน้าเว็บแต่ละหน้า


Fan Page Like Button

&lt;iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?
href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnathoncity
&amp;width=300&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true
&amp;border_color&amp;stream=true&amp;header=true&amp;height=427"
scrolling="no" frameborder="0"
style="border:none; overflow:hidden; width:300px; height:427px;"
allowTransparency="true">&lt;/iframe>

หรือ

&lt;div id="fb-root">&lt;/div>
&lt;script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1">
&lt;/script>
&lt;fb:like-box href="http://www.facebook.com/nathoncity" width="300"
show_faces="true" border_color="" stream="true" header="true">
&lt;/fb:like-box>

Facebook Like Button for Webpage

&lt;iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?
href=YOUR_URL"
scrolling="no" frameborder="0"
style="border:none; width:450px; height:80px">&lt;/iframe>

หรือ

&lt;script type="text/javascript"
src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1">
&lt;/script>
&lt;fb:like>&lt;/fb:like>

ที่มา

Comment #1
write my essay (Not Member)
Posted @11 ก.ค. 54 13:14 ip : 195...177

This script must helpme! Thanks a lot