โจทย์ : database & table

by Little Bear @22 พ.ย. 49 10:18 ( IP : 202...23 ) | Tags : Programing
  • เรียกใช้ง่าย
    - เพิ่มชื่อตารางได้
Comment #1
Posted @3 ธ.ค. 49 17:35 ip : 61...76

การเรียกใช้งาน

db('user')

''='SELECT * FROM sgz_user'