ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

คำถามคาใจ : ค่าตัวแปรที่มีการใช้งานบ่อย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในโปรเซสควรเป็นอะไร

by Little Bear @24 พ.ย. 49 12:38 ( IP : 61...238 ) | Tags : Programing

ค่าบางอย่างเป็นค่าที่ได้มาจากการหาโดยอัตโนมัติ เช่น url ที่กำลังทำงานอยู่ , absolute folder ของ url ที่กำลังทำงาน ควรเก็บไว้ในตัวแปรประเภทไหนดีจึงจะสะดวกในการทำงาน

1. define

2. global variable

3. config : สามารถเรียกใช้ผ่าน cfg('url') ได้ แต่การเรียกผ่าน function ย่อมต้องช้ากว่าการเรียกผ่าน define หรือ variable แน่