Reset password root ใน mysql

by Little Bear @21 ก.ย. 52 12:11 ( IP : 61...252 ) | Tags : MySQL , Linux , Password

ปัญหาการลืม password เป็นเรื่องปกติ เนื่องจากเราชักจะมี password มากเกินไปเสียแล้ว และยังหาวิธีการดี ๆ ที่มีความปลอดภัยในการจำรหัสไม่ได้เสียที จะจดไว้ในสมุด ก็มีคนบอกว่าห้าม จะให้จำ ก็จำไม่หมด

เอาเป็นว่า กรณีของ MySql หากเราลืมรหัสของ root ก็เข้าไป reset หรือ ตั้งรหัสใหม่ก็แล้วกัน ขอบันทึกวิธีการ reset password ไว้กันลืม (ก่อนจะลืมวิธีการ reset password อีก)

วิธีการ reset password ของ MySql คือ

 1. หยุดการทำงานของ mysql ก่อน

  # /etc/init.d/mysql stop

 2. Start MySQL เป็น save mode. โดยคำสั่ง

  # mysqld_safe –skip-grant-tables &

 3. Login MySQL โดย user root

  # mysql -u root

 4. Update password root (ใสรหัสใหม่แทน NEW PASSWORD)

  mysql> use mysql;
  mysql> update user set password=PASSWORD(”NEW PASSWORD”) where user=’root’;
  mysql> flush privileges;
  mysql> quit;
  

 5. Restart service ของ mysql ก็เป็นอันว่าเรียบร้อย

  #/etc/init.d/mysql restart

 6. แล้วลองเข้าใหม่ดูครับ

  # mysql -u root -p

ที่มา SnappyTux