ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

Linux Server Tools

by Little Bear @31 ต.ค. 59 10:52 ( IP : 171...248 ) | Tags : Server , Linux

top :: the Linux Top Command

top

iotop :: I/O Monitor

iotop

iftop :: Bandwidth Monitor

iftop

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

iptstate : IP Tables State

iptstate

ดูรายละเอียด

df :: Display Free Disk Space

df

Relate topics