ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

Grub menu for Windows

by Little Bear @1 พ.ย. 52 12:45 ( IP : 61...189 ) | Tags : Grub , Linux

จะอัพเกรด Ubuntu 9.04 เป็น 9.10 ขอเก็บค่า Grub menu for WindowsXP ไว้ก่อน เผื่อมีปัญหา

# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title       Other operating systems:
root

# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sda1
title       Microsoft Windows XP Professional
root        (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1

Relate topics