จัดด่วน "ใช้เน็ตแบบปลอดภัย" โดย Security-in-a-Box

by Little Bear @27 พ.ค. 54 20:51 ( IP : 61...155 ) | Tags : Internet

คู่มือฉบับย่อ เพื่อการสื่อสารอย่างปลอดภัย แปลจากเอกสารของโครงการ Security-in-a-box โดยเน้นความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ และการรักษาข้อมูลส่วนตัว

ครอบคลุมเนื้อหา 6 ส่วน "อินเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร", "ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย", "เชื่อมต่อเครือข่ายสังคมอย่างปลอดภัย", "ใช้โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัย", "ปกป้องอีเมลให้ปลอดภัย", "รหัสผ่าน: การป้องกันด่านแรก" แต่ละส่วนจบใน 1 หน้ากระดาษ A4

ดาวน์โหลด: สำหรับพิมพ์ลงกระดาษ A5 | สำหรับพิมพ์ลงกระดาษ A4 | ต้นฉบับ OpenDocument Text

"คู่มือฉบับย่อ" หรือ "flash cards" นี้สามารถพิมพ์ลงกระดาษ A5 หน้า-หลัง ได้รวม 6 แผ่น เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการอบรม แปลไทยโดย เครือข่ายพลเมืองเน็ต สนับสนุนโดย Internews เนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษ โดยโครงการ Security-in-a-Box ซึ่งเป็นโครงการโดย Tactical Technology Collective และ Front Line

สำหรับคู่มือฉบับเต็ม ทางเครือข่ายพลเมืองเน็ตกำลังจัดทำอยู่ โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์

Attachment

ที่มา เครือข่ายพลเมืองเน็ต | Thai Netizen Network