แทรกคำสั่ง break

by Little Bear @24 ต.ค. 49 09:11 ( IP : 203...162 ) | Tags : Programing

บทความขนาดยาวที่จะนำมาแสดงหน้าแรก ถ้ายาวเกินก็น่าจะแทรกคำสั่ง break เพื่อให้การแสดงในหน้าแรกนั้นแสดงเฉพาะส่วนสำคัญ

กำลังคิดว่า คำสั่ง break ควรจะเป็นอย่างไร บางแห่งใช้ <_!--break-->

คิดว่าน่าจะเป็น <!--break--> เลย จะดีหรือเปล่า

Comment #1
Posted @25 ต.ค. 49 20:31 ip : 61...190

เจออีกอันหนึ่ง ใช้ <a id="more-124"></a>