ขั้นตอนทำ /tmp ให้ Security (How-to from www.directadmin)

by Little Bear @3 ส.ค. 52 18:32 ( IP : 61...107 ) | Tags : Server , Security , DirectAdmin

Step 1: Securing /tmp

Step 1.1: Backup your fstab file

cp /etc/fstab /etc/fstab.bak

Step 1.2: Creating tmpmnt partition file (Around 1Gb in size)

cd /var
dd if=/dev/zero of=tmpMnt bs=1024 count=1048576

Step 1.3: Format the new partition

mkfs.ext3 -j /var/tmpMnt

Press Y when asked

Step 1.4: Making backup of old /tmp

cp -Rp /tmp /tmp_backup

Step 1.5: Mount the tmp filesystem

mount -o loop,noexec,nosuid,rw /var/tmpMnt /tmp

Step 1.6: Set the right permissions

chmod 0777 /tmp

Step 1.7: Copy the files back to new tmp folder

cp -Rp /tmp_backup/* /tmp/

Step 1.8: Adding new /tmp filesystem to fstab

echo "/var/tmpMnt /tmp ext3 loop,rw,noexec,nosuid,nodev 0 0" >> /etc/fstab

Step 2: No need for 2 tmp filesystems, so we symlink /var/tmp to /tmp

rm -rf /var/tmp/
ln -s /tmp/ /var/tmp

ปล.ลองทำแล้ว แต่ติดอยู่ที่ step 1.5 มีแจ้งว่า "mount: no permission to look at /dev/loop#" พอทำต่อ เหมือนกับไม่สำเร็จ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3492
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง