แก้ปัญหาพิมพ์ Express XP5 ไม่ได้ใน WinXP

by Little Bear @5 ม.ค. 48 15:11 ( IP : 203...35 ) | Tags : Express

To use the Net.exe command

  • Click Start, point to All Programs, point to Accessories, and then click Command Prompt.
  • At the command prompt, type

    net use lptx: \\printserver\sharename /persistent:yes

    where x is the number of the LPT port that you are using (usually 1 or 2), printserver is the name of your print server, and sharename is the name of the printer share.

Note To disconnect a persistent LPT connection, type the following at a command prompt: net use lptx /delete

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8749
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง