ใช้ Linux ทำ Server Express Accounting

by Little Bear @28 เม.ย. 52 21:21 ( IP : 61...8 ) | Tags : Linux , Express

Server ของพรรคพวกที่ใช้ทำ Express Accounting เริ่มมีปัญหา อาจจะเกิดจาก Harddisk หรือ Mainboard ยังไม่แน่ใจ แต่คาดว่าจะต้องลงใหม่แน่นอน จึงปิ๊งไอเดียว่า "ถ้าหากใช้ Linux เป็น server แทน Windows Server น่าจะดีกว่า" จึงลองเสาะหาจากอาจารย์กู แล้วลองนำมาประมวลเขียนใหม่อีกที

ตอนแรกว่าจะใช้ CentOS มาทำเป็น server แต่มีปัญหาเรื่องแผ่นนิดหน่อย ก็เลยตัดสินใจใช้ Ubuntu Server แทน

ขั้นตอนการติดตั้ง

1.ติดตั้ง Ubuntu Server โดยไม่ต้องติดตั้ง package ใด ๆ เราจะมาติดตั้ง Samba กันตอนหลัง

2.ติดตั้ง Samba

sudo apt-get install samba

3.แก้ไขคอนฟิกของ Samba

sudo nano /etc/samba/smb.conf

4.เปลี่ยนค่าใน global ของคอนฟิก อย่าลืมสร้าง share directory ด้วยนะ ส่วนกลุ่ม Sharing หากยังไม่มีก็ป้อนเข้าไปใหม่ทั้งหมด

[global]
workgroup = YOUR_WORK_GROUP
netbios name = YOUR_COMPUTER_NAME
security = SHARE
auth methods = guest
domain master = No
wins support = Yes

[Sharing]
comment=My Ubuntu
path = /home/your_home_directory/Sharing
read only = No
guest ok = Yes

5.บันทึกให้เรียบร้อย แล้วสั่ง restart Samba

smbd restart

อ้างอิงจาก

ปล. อาจจะต้องซื้อ server ใหม่ และ คอมมือสอง แบบถูก ๆ มาเพิ่มด้วย

Relate topics