อีกครั้ง - Make Ubuntu 16.04 to be a web server (LAMP)

by Little Bear @9 ส.ค. 56 23:27 ( IP : 49...208 ) | Tags : Ubuntu , Server

ผ่านไปอีก 3 ปี (August,23 2016 14.12 PM) กับอีก 2 ปี (August,09 2013 23.27 PM) กลับมาเขียนใหม่อีกครั้ง หลังจากผ่าน 2 ปี ที่ได้ลง Ubuntu 13.04 ใหม่ในเครืองตนเอง ถือเป็นการล้างเครื่องและแก้ปัญหาที่เกิดจากการอัพเดทแล้วเกิด dependency ของ mysql-server กับ mysql-server-5.5 แล้วก็ลืมไปแล้วว่าหลังจากลงได้มีการปรับค่าอย่างไรบ้าง

Step 1 : Install [L.A.M.P Stack (Apache, Mysql, PHP

Install L.A.M.P Stack (Apache, Mysql, PHP) ทีเดียวซะเลย

root@god:/# apt-get install lamp-server^

ติดตั้งเพิ่มเติม php7-curl

root@god# apt-get install php-curl

แล้วก็ลง phpMyAdmin

root@god:/# apt-get install phpmyadmin

เลือก Apache แล้ว YES สำหรับ dbconfig-common.

Setup phpMyAdmin

root@god:/# nano /etc/phpmyadmin/config.inc.php

เปลี่ยนค่า

$cfg[‘LoginCookieValidity’] = 3600;

Enable mod_rewrite

root@god:/# a2enmod rewrite

เปลี่ยน DocumentRoot ของ apache เป็น folder อื่น และเปิดใช้งาน clean url

root@god:/# nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
  • เปลี่ยนบรรทัด /var/www/ เป็น /my web folder/ จำนวน 2 ตำแหน่ง
root@god:/# nano /etc/apache2/apache2.conf
  • แก้ค่า AllowOverride ของ /my web folder/ จาก None เป็น AllowOverride All

Config PHP

nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini
post_max_size=1024M
upload_max_filesize = 1024M
display_errors = On

Step 2 : Move mysql data folder to new location and config MySql

ย้ายข้อมูล mysql ไปไว้ที่ /folder/mysql

หมายเหตุ config file ของ mysql อยู่ที่ /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

root@god:/# service mysql stop
root@god:/# rsync -av /var/lib/mysql /folder
root@god:/# mv /var/lib/mysql /var/lib/mysql.bak
root@god:/# ln -s /folder/mysql /var/lib/mysql
root@god:/# chown -h mysql:mysql /var/lib/mysql
root@god:/# cp -r (/your/old/mysql/folder) /folder/mysql/
root@god:/# chown -R mysql:mysql /folder/mysql/*

Step 3 : Configuring AppArmor Access Control Rules

nano /etc/apparmor.d/tunables/alias

เปลี่ยนค่า

. . .
alias /var/lib/mysql/ -> /folder/mysql/,
. . .

หรือ

echo "alias /var/lib/mysql/ -> /folder/mysql/," >> /etc/apparmor.d/tunables/alias

Reload the apparmor profiles

root@god:/# /etc/init.d/apparmor reload
root@god:/# /etc/init.d/apparmor restart

Restart mysql

root@god:/# systemctl start mysql

Step 4 : เปลี่ยน default engine เป็น MYISAM โดยเพิ่มข้อความด้านล่างไว้ใต้ [mysqld]

nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
sql_mode = ''
default-storage-engine=MYISAM
collation-server = utf8_unicode_ci
character-set-server = utf8

แล้วคราวนี้ก็ทำการ copy ฐานข้อมูลเก่า ๆ มาได้เลย อย่าลืมเปลี่ยน owner/group เป็น mysql ด้วยนะ

Step 5 : ติดตั้ง ProFtpd

ตามอ่านได้ที่ Setup FTP Server under Ubuntu/Debian

ปล. ลองศึกษาการ config เพิ่มเติมได้จาก opensource.cc.psu.ac.th

Last edited : Aug 23,2016 14:12 PM

อ้างอิงจาก

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 2361
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง