สมณะ

by เดี่ยว อิสระ @29 ส.ค. 50 20:59 ( IP : 202...192 ) | Tags : สัพเพ-เหระ

สมัยหนึ่งพระปุณณะได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เพื่อขอรับโอวาทแล้วจะได้หลีกเร้นออกปฏิบัติธรรม ตามโคนไม้ เรือนว่างหรือสถานที่อันควรแก่การปฏิบัติธรรมต่อไป พระพุทธเจ้าทรงให้โอวาทว่า

"ปุณณะ มีรูปที่รู้ได้ด้วยจักษุ อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เป็นที่รักประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอยู่แล ถ้าภิกษุเพลิดเพลิน พูดึง ดำรงอยู่ ด้วยความคิดใจในรูปนั้น นันทิย่อมเกิดขึ้นแก่เธอ ผู้เพลิดเพลิน พูดถึง ดำรงอยู่ด้วยความติดใจในรูปนี่เพราะนันทิเกิด เราจึงกล่าวว่า ทุกข์เกิดแล้วนะปณณะฯ"

ต่อ จากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงสอนถึงความติดในเสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะธรรมารมณ์ตามลำดับ จนกระทั้งพระปุณณะเข้าใจแจ่มแจ้งดีแล้วพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงถามว่า "ปุณณะ เมื่อเธอได้รับโอวาทย่อ ๆ จากเราแล้วเธอจะไปบำเพ็ญเพียรที่ชนบทแห่งไหน?"

"กระผมจะไปอยู่สุนาปรันตชนบทขอรับ"

"ปุณณะ ชาวสุนาปรันตะ ดุร้ายหยาบช้านัก ถ้าเขาด่าเธอแล้วเธอจะทำอย่างไร"

"ถ้าเขาด่ากระผมจะทำในใจว่า ยังดีที่เขาไม่ตีด้วยฝ่ามือ"

"ถ้าเขาตีด้วยฝ่ามือละ ปุณณะ ?"

"ถ้าเขาตีด้วยฝ่ามือก็ยังดี ที่เขาไม่ขว้างด้วยก้อนดิน"

"ถ้าเขาขว้างด้วยก้อนดินละ ปุณณะ ?"

"ถ้าเขาขว้างด้วยก้อนดินก็ยังดีที่เขาไม่ตีด้วยท่อนไม้"

"ถ้าเขาตีด้วยท่อนไม้ละ ปุณณะ ?"

"ถ้าเขาตีด้วยท่อนไม้ก็ยังดีที่เขาไม่ฆ่าด้วยศาสตรา" "ถ้าเขาฆ่าด้วยศาสตราละ ปุณณะ ?"

"ถ้าเขาฆ่าด้วยศาสตรา ก็ยังดีที่เขาไม่ฆ่าด้วยอาวุธอันคม"

"ถ้าเขาฆ่าด้วยอาวุธอันคนละ ปุณณะ ?"

"ถ้าเขาฆ่าด้วยอาวุธอันคม กระผมก็จักคิดว่า เขาฆ่าให้เราตายก็ยังดี ที่เราไม่ต้องไปวานคนอื่นให้ช่วยฆ่า"

"ดีละ ปุณณะ เธอใช้ความอดทนและความสงบเสงี่ยมมองภัยของชีวิตในแง่ดี ถ้าอย่างนี้เธอจะอยู่กับชาวสุนาปรันตะได้แน่ ๆ"

ด้วยอุบายดังที่กราบทูล พระพุทธเจ้าของท่านปุญณะนี้เอง เมื่อท่านเดินทางไปจำพรรษากับชาว สุนาปรันะในปีนี้ ท่านจึงชนะน้ำใจชาวบ้านผู้ดุร้ายหมู่นั้น อย่างราบคาบ ท่านปุณณะกลายเป็นพระขวัญใจของหมู่บ้านสุนาปรันตะไปโดยเราอันรวดเร็ว

แต่น่าเสียดายที่ท่านอายุสั้นนัก ในพรรษานั้นออกจากท่านจะแสดงธรรมไปโปรดชาวบ้านเป็นประจำแล้วท่าน ท่านยังเร่งความเพียรในกิจส่วนตัวของท่านตามที่ได้รับพุทโธวาทมา ในพรรษานั้นนอกจากท่านจะสำเร็จกิจเป็นพระอรหันต์แล้ว ท่านก็ได้ดับขันธ์อย่างสงบเสียมพระอริยเจ้าทั้งหมดด้วย

อ้างอิง http://members.tripod.com/%7Esidelook/yarn/yarn14.htm

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3623
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง