เปลี่ยนใจมาใช้ OpenSource กับ 50 โปรแกรมดัง

by Little Bear @11 ก.พ. 51 12:59 ( IP : 61...220 ) | Tags : Linux , Ubuntu

มีรายชื่อโปรแกรม OpenSource ที่สามารถใช้งานทดแทนในงานที่เป็นอยู่ ผมไปได้รายชื่อนี้มาจาก linux.sothorn.org จึงขออนุญาตเก็บเอามาเผยแพร่ต่อนะครับ

 1. Windows      Vista OS to Ubuntu
 2. Internet      Explorer Browser to Firefox      Browser
 3. Microsoft      Office to OpenOffice
 4. Mactopia      to NeoOffice
 5. MathWorks MATLAB      to Scilab
 6. Microsoft      Access to Kexi
 7. Microsoft      Word to OpenOffice      Writer
 8. Microsoft      Excel to OpenOffice      Calc
 9. Microsoft      Visio to Dia
 10. Blackboard      to Moodle
 11. Box      to Cabos
 12. Microsoft      Project to Open Workbench
 13. Mindjet to FreeMind
 14. Adobe      Illustrator to Inkscape
 15. Adobe      PhotoShop to GIMP
 16. Adobe Premiere      to Avidemux
 17. AutoCAD      to Archimedes
 18. Microsoft      PowerPoint to OpenOffice      Impress
 19. Microsoft      Paint to Tux Paint
 20. TruSpace      to Blender
 21. Adobe      GoLive CS2 to Mozilla SeaMonkey
 22. Adobe Dreamweaver      to NVU
 23. Macromedia Flash      Professional to OpenLaszlo
 24. Microsoft      Frontpage to Bluefish
 25. Windows Notepad      to ConTEXT
 26. Altova      XMLSpy to      XML Copy Editor
 27. Adobe Acrobat to PDFCreator
 28. Adobe      Framemaker to DocBook
 29. Microsoft      Publisher to Scribus
 30. AIM to Pidgin
 31. FeedDemon      to RSS Bandit
 32. Microsoft MSN Messenger      to aMSN
 33. Microsoft      Outlook to Thunderbird
 34. Skype to Wengophone
 35. iTunes to Songbird
 36. Nero      Burning Rom to K3b
 37. Quicktime      to Darwin      Streaming Server
 38. TiVo Desktop to Galleon.tv
 39. Windows      Media Player to Miro
 40. CuteFTP to Filezilla
 41. iBackup to ZManda
 42. Norton      Ghost to Partition      Image
 43. Rational      Purify to Valgrind
 44. WinZip to 7-Zip
 45. Kaspersky Anti-Virus      Personal to Winpooch
 46. McAfee VirusScan      to ClamWin
 47. Norton      Personal Firewall to WIPFW
 48. Authorize.net      to OpenSSL
 49. Microsoft      Money (Plus) to TurboCash
 50. Quickbooks to Compiereที่มา : linux.sothorn.org | whdb.com