ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

599 items(1/60) 2 3 4 5 Next » Last »|
โดย Little Bear on 1 ส.ค. 66 10:49

กำลังเปลี่ยน Class MyDb() ของเดิมเป็น Class SoftganzDB() ของใหม่ และเปลี่ยนมาใช้ PDO แทน mysqli

ที่มา

โดย Little Bear on 24 พ.ค. 66 13:39

เดิมเคยเก็บโดยการแปลงด้วยคำสั่ง jsonencode แต่มักจะเกิดปัญหาเมื่อมีอักขระบางตัวหรือการขึ้นบรรทัดใหม่ ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถแปลงกลับด้วยคำสั่ง jsondecode

แต่....

MySQL version 5.7.8 ได้เพิ่ม JSON data type ให้แล้ว (แม้ว่าเมื่อเลือกเป็น JSON data type แล้ว MySQL ก็จะเก็บเป็น longtext type ก็ตาม)

และมีคำสั่งเฉพาะในการจัดการกับข้อมูล เช่น

JSONOBJECT,
JSONARRAY, JSONMERGEPRESERVE, JSONMERGEPATCH, JSONTYPE, JSONEXTRACT, JSONINSERT, JSONREPLACE, JSONSET, JSONREMOVE

ลองดูรายละเอียดได้จาก How To Work with JSON in MySQL

ที่มา

โดย Little Bear on 10 มี.ค. 66 10:40

Intro: / A E / A D / A E / B A /
    A              E    F#m      A
วันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป สุขสดใสไม่เคยเดินตาม
    A              E      F#m        A
วันเวลาหมุนเปลี่ยนโมงยาม ต่างทับถมแต่ความทุกข์ทน
    A          E        F#m        E
ในเวลาหนาวเปลี่ยวกมล เอาความฝันของฉันต่อเติม
    A          F#m  D          A      E    A
ตามเวลาได้มาช่วยเสริม สานเป็นความสดใส ไม่มากมายให้แค่มี
Instru / A E / B7 A /
      A            E      F#m      A
มีความหวังเป็นทางสร้างธรรม มีความช้ำเป็นกำลังใจ
      A      E        F#m      A
เอาความจริงที่แตกสลาย ใส่เบ้าหลอมรวมเป็นพลัง
        A          E      F#m      E
เอาความเลวที่เกาะเกรอะกรัง กลั่นมันทิ้งกินเป็นตะกอน
    A        F#m      D        A      E    A
เอาน้ำตาที่เคยเปียกหมอน ไปราดรดร่างคนรุ่มร้อน ให้ชุ่มเย็น ไม่ย่ำยี
  D      E      A      F#m  D    E    A        F#m
* ฝันนั้นล่องลอย ดุจหิ่งห้อยแสงริบหรี่  ฝันนั้นยังมีสิ่งสดใสในคืนเดือนดับ
 D      E      A    F#m  D        E      A      F#m
รอตะวันรุ่งราง จะลาลับไม่รบกวน ยามคุณร้าวรัญจวน ก็จะหวนแสงหิ่งห้อย
 D      E        A
ร้อยเรื่องราวในคืนข้างแรม
Instru / A E / F#m A / A E / F#m E / A F#m / D A / B7 A /
( * , * )
Outro / A E / A D / A E / B7 A /

โดย Little Bear on 8 มี.ค. 66 11:16

[Intro] / G / G / Bm / G / A Bm / Bm / Bm /
Bm                        D          Bm
ไกลโอ้ไกลจากโพ้นขอบฟ้า เราจากมาด้วยการก้าวย่าง
      D        Bm        G        A7
จากกลิ่นฟางรอยยิ้มเจ้าเอย ใครเล่าเคย ใครเล่าเคย
    D        Bm
พี่น้องเอ๋ย จะเล่าให้ฟัง
[Instru] / G / Bm / Bm / Bm / D / Bm / Bm /
    Bm
ตามทิวเขาที่ยาวเหยียดฟ้า ตามหมู่ปลาลำธารใสสด
    D      Bm        G      A7
ตามหมู่มดที่รังเลิศงาม ไปจากหลัง ใจฝากฝัง
      D
ฝากเจ้าไว้ ในแผ่นดิน
[Instru] / Bm / (6 Times)
      Bm                                    D        Bm
ดินเคยนอนสะท้อนอุ่นกาย มองยอดไม้เมื่อยามแรกผลิ ผลิกิ่งรวงเป็นพวงพุ่มไม้
                                      D          Bm
น้ำที่ไหลหลั่งลงจากดอย ใจเจ้าลอยไปสู่ท้องทุ่ง มุ่งสู่เมืองเฟื่องฟุ้งแปลกตา
                                                D      Bm
เจ้าเคยยิ้มเคยแย้มเบิกบาน สนุกสนานท่ามกลางผองเพื่อน เคยพูดเตือนและสนทนา
                                  D        Bm
เจ้าเคยฝันถึงวันที่ดี มาบัดนี้มิอาจพบหน้า ดูใกล้ตา แต่แล้วไกลตีน
      G        A7          D      Bm
แผ่นดินที่หอม แผ่นดินที่ตรอม จะกอดเจ้าไว้ ยังไออุ่นกัน
                                    D        Bm
รักเจ้าไว้ยังไออุ่นกัน ฝันและฝันให้ไกลที่สุด เจ้ามนุษย์จะหวังสิ่งใด
                                    D        Bm
รักเจ้าไว้ยังไออุ่นกัน ฝันและฝันให้ไกลที่สุด เจ้ามนุษย์จะหวังสิ่งใด

โดย Little Bear on 26 ธ.ค. 65 12:50

ทดลองทำ Load Test กับ server

ddosify -t "http://localhost/seti/softganz.com?logCounter=no" -m GET -n 5000

ผล ไม่ผ่าน

RESULT
Success Count:    261  (5%)
Failed Count:    4739  (95%)

โดย Little Bear on 4 พ.ย. 65 10:41

 (capo 1ST FRET)
              Am      E7            Am
When you're down and troubled and you need a helping hand,
    Dm          G7              C    E7  Am
and nothing, oh, nothing is going right,
Am                    E7          Am
close your eyes and think of me and soon I will be there
  Dm        Em                  Dm    G7
to brighten up even your darkest night.

          C                        F
You just call out my name,  and you know wherever I am,
            C                G7  G
I'll come running to see you again.
C                                  F                  Am
Winter, spring, summer, or fall,  all you got to do is call
        F    Em          Dm    G7
and I'll be there,    yeah, yeah, yeah.
          C You've got a friend. Am          E7            Am If the sky above you should turn dark and full of clouds,         Dm        G7                    C    E7    Am and that old north wind should begin to blow, Am                E7    Am keep your head together and call my name out loud. Dm            Em                Dm      G7 Soon I'll be knocking upon your door.
REPAEAT CHORUS : *        Bb                    F Hey ain't it good to know that you've got a friend when
C                          F                    Fm7 people can be so cold.    They'll hurt you and desert you.               Am7                      D7 Well, they'll take your soul if you let them.                   G7 Oh yeah, but don't you let them.             C                      F You just call out my name,  and you know wherever I am,       C                    G7  G I'll come running to see you again. C                                  F
                Am Winter, spring, summer, or fall,  all you got to do is call         F      Em    Dm    G7 and I'll be there, yes I will.               C      F            C You've got a friend.  You've got a friend. F                                  C Ain't it good to know you've got a friend?               C                          G F                                        C Ain't it good to know you've got a friend? F                              C Oh, yeah, yeah.  You've got a friend.

โดย Little Bear on 15 ต.ค. 65 13:25

ใช้โปรแกรม diskutil และ dd

เปิด Terminal

เรียกดูรายชื่อ device

diskutil list
diskutil unmountDisk /dev/disk4
sudo dd if=/path/to/name.iso of=/dev/disk4 bs=1m
diskutil eject /dev/disk4

ใช้ hdiutil

hdiutil burn filename.iso

ที่มา - 4 Ways to Burn ISO to USB on macOS Catalina/Mojave/Sierra and Big Sur M1 - How to Burn ISO to USB on Mac (Support Big Sur/Catalina/Mojave/High Serria)

โดย Little Bear on 10 ก.ย. 65 14:12
cd /usr/local/directadmin/scripts
./getLicense.sh 123 1234
service directadmin restart

หากติดเรื่อง ssl

echo 1 > /root/.insecure_download

อีกวิธีคือ

cd /usr/local/directadmin/conf
cp -f license.key license.key.old
wget -O license.key --no-check-certificate 'https://license.directadmin.com/licenseupdate.php?uid=123&lid=1234'
chown diradmin:diradmin license.key
chmod 600 license.key

ที่มา Updating your DirectAdmin License manually

โดย Little Bear on 31 ส.ค. 65 21:15

ติดตั้ง DevExpress

Download และติดตั้ง Create a DevExtreme Application

npx -p devextreme-cli devextreme new angular-app app-name
cd app-name
npm run start
โดย Little Bear on 14 ส.ค. 65 21:40

1.ติดตั้ง Docker

ดาวน์โหลดและติดตั้ง Docker

ปรับ config เพิ่ม ram เป็น 4GB

 1. ติดตั้ง SqlServer Express

ขั้นตอนตาม How to Install SQL Server on MacOS

Step 1: Pull the Docker Image Download the Azure SQL Edge image to your system:

docker pull mcr.microsoft.com/azure-sql-edge

Step 2: Run the Docker Container When the image successfully downloads to your machine, run the container using the following command:

docker run --cap-add SYS_PTRACE -e 'ACCEPT_EULA=Y' -e 'MSSQL_SA_PASSWORD=Strong.Pwd-123' -p 1433:1433 --name sqledge -d mcr.microsoft.com/azure-sql-edge
docker run --cap-add SYS_PTRACE -e 'ACCEPT_EULA=Y' -e 'MSSQL_SA_PASSWORD=Strong.Pwd-123' -p 1433:1433 --name sqlexpress03 -d mcr.microsoft.com/azure-sql-edge

Step 3: Check the Container Ensure that the Azure SQL Edge container is running properly:

docker ps

Step 4: Access the Container with Bash Shell With the container running, you can connect to Azure SQL Edge by using the docker exec command:

sudo docker exec -it sqledge "bash"

Step 5: Connect to the Database Once inside the container, connect to the database using the sqlcmd tool:

/opt/mssql-tools/bin/sqlcmd -S localhost -U SA

อ้างอิง:

599 items(1/60) 2 3 4 5 Next » Last »|