561 items|« First « Prev 3 4 (5/57) 6 7 Next » Last »|

Copy and rename an Android project in Android Studio

โดย Little Bear on 3 ส.ค. 61 17:00

วิธีสำเนา Android Application Source Code ไปเป็น Application ใหม่ ลองทำตามขั้นตอนดังนี้

Copy and rename a project

For some lessons, you will need to make a copy of a project before making new changes. You may also want to copy a project to use some of its code in a new project. In either case you can copy the existing project (ExistingProject), and then rename and refactor the new project's (NewProject) components to use the new project's name. (In the instructions below, substitute your actual project names for ExistingProject and NewProject.

1. Copy the project

 1. On your computer's file system (not in Android Studio), make a copy of the ExistingProject directory.
 2. Rename the copied directory to NewProject .

2. Rename and refactor the project components

The old name of the project, ExistingProject, still appears throughout the packages and files in the new copy of your project. Change the file and the package references in your app to the new name, as follows:

 1. Start Android Studio
 2. Click Open an existing Android Studio project.
 3. Navigate to the NewProject directory, select it, and click OK.
 4. Select Build > Clean Project to remove the auto-generated files.
 5. Click the 1:Project side-tab and choose Android from the drop-down menu to see your files in the Project view.
 6. Expand app > java.
 7. Right-click com.example.android.existingproject and choose Refactor > Rename. This opens the Rename dialog.
 8. Change existingproject to newproject.
 9. Check Search in comments and strings and Search for text occurrences and click Refactor.
 10. The Find Refactoring Preview pane appears, showing the code to be refactored.
 11. Click Do Refactor. (ปุ่ม Do Refactor อยู่ที่แถบด้านล่าง มองหาตั้งนาน เพิ่งเจอ)
 12. Expand res > values and double-click the strings.xml file.
 13. Change the name="app_name" string to New Project.

3. Update the build.gradle and AndroidManifest.xml files

Each app you create must have a unique application ID, as defined in the app's build.gradle file. Even though the above steps should have changed the build.gradle file, you should check it to make sure, and also sync the project with the gradle file:

 1. Expand Gradle Scripts and double-click build.gradle (Module: app).
 2. Under defaultConfig, check to make sure that the value of the applicationID key has been changed to "com.example.android.newproject". If it has not changed, change it manuall now.
 3. Click Sync Now in the top right corner of the Android Studio window.
  Tip: You can also choose Tools > Android > Sync Project with Gradle File to sync your gradle files.

In addition, some apps include the app name in readable form (such as "New Project" rather than newproject) as a label in the AndroidManifest.xml file.

 1. Expand app > manifests and double-click AndroidManifest.xml.
 2. Find the statement below, and if necessary, change the label if to the string resource for the new app name:

android:label="@string/app_name"อ่านรายละเอียดต่อได้ที่ Copy and rename a project

Recovering data from a WD Mybook Live 1TB

โดย Little Bear on 2 ก.ค. 61 23:21

คาดว่า Mainboard ของ WD My Book Live คงจะเสียหายจากฟ้าผ่า หลังจากรื้อเอา harddisk ออกมา ก็หาทางเอาข้อมูลออก

เนื่องจากไม่มีเครื่องคอมตั้งโต๊ะเหลืออยู่อีกแล้ว เลยสั่ง Orico Harddisk Dock มา 1 ตัว

หลังจากเสียบ harddisk ลงไปก็มองเห็น harddisk แต่ mount ไม่ได้

จำเป็นต้องใช้ fuseext2 ตามนี้

ติดตั้งโปรแกรมก่อน

sudo apt-get install fuseext2 parted
sudo parted -l

มองเห็น partition /dev/sdb4

สั่ง mount disk

sudo mkdir -p ~/WD
sudo fuseext2 -o ro -o sync_read /dev/sdb4 ~/WD

แล้วก็หาทาง copy data ออกมา

อ่านต่อได้ที่ Recovering data from a WD Mybook Live 2TB / 3TB

How can I convert a part of Java source file to Kotlin?

โดย Little Bear on 2 ก.ค. 61 00:32

CMD+SHFT+ALT+K is the easiest way to convert from Java to Kotlin in Android Studio

รายละเอียด

Mount Network Drive Using CIFS on Mac OSX

โดย Little Bear on 18 มี.ค. 61 09:34

เกิดปัญหาจากการ mount network drive บน Finder ของ Mac OSX เมื่อใช้ SMB ที่ป้อนรหัสแล้วไม่ผ่าน เลยเปลี่ยนมาเป็น CIFS ที่ป้อนรหัสเดียวกัน กลับผ่านเฉยเลย

open 'cifs://user:password@server/share'

หาก mount ด้วย SMB เมื่อป้อนรหัสแล้วไม่ผ่าน (ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น) แต่หาก mount ด้วย CIFS ด้วยรหัสเดียวกัน จะผ่าน เมื่อเปิดดู Info ก็จะบอกว่าเป็น smb เหมือนกัน

open 'smb://user:password@server/share'

ที่มา How can I mount an SMB share from the command line? , Make your AFP NAS more responsive

ทำให้ Web App คุยกับ Android ผ่านทาง WebView - Building Web Apps in WebView

โดย Little Bear on 30 ม.ค. 61 12:00

Enabling JavaScript

JavaScript is disabled in a WebView by default. You can enable it through the WebSettings attached to your WebView. You can retrieve WebSettings with getSettings(), then enable JavaScript with setJavaScriptEnabled().

WebView myWebView = (WebView) findViewById(R.id.webview);
WebSettings webSettings = myWebView.getSettings();
webSettings.setJavaScriptEnabled(true);

Binding JavaScript code to Android code

public class WebAppInterface {
  Context mContext;

  /** Instantiate the interface and set the context */
  WebAppInterface(Context c) {
    mContext = c;
  }

  /** Show a toast from the web page */
  @JavascriptInterface
  public void showToast(String toast) {
    Toast.makeText(mContext, toast, Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }
}

Bind class Android

WebView webView = (WebView) findViewById(R.id.webview);
webView.addJavascriptInterface(new WebAppInterface(this), "Android");

Coding in javascript

<a href="javascript:void(0)" onclick="showAndroidToast('Hello Android!')">Click for android</a>
<script type="text/javascript">
function showAndroidToast(toast) {
  if (typeof Android=="object") Android.showToast(toast);
  else console.log("App not run on Android")
}
</script>ที่มา Building Web Apps in WebView

Meld for OSX

โดย Little Bear on 10 ม.ค. 61 12:40

หลังจากพยายามติดตั้ง Meld บน Mac OSX High Sierra มาหลายรอบ และไม่เคยสำเร็จสักที แม้กระทั่งพยามยามลง Ubuntu บน OSX ก็ยอม ก็เจอปัญหาหน้าจอถูกจำกัดอยู่ที่ 800x600 ซะนี่

แต่ว่า..... ในที่สุดก็ต้องขอขอบคุณ  ผู้มีพระคุณที่ Github ที่ช่วยทำ OSX dmg file ให้ติดตั้งได้โดยง่ายยยยยยยย

ช้าอยู่ใย ดาวน์โหลดเลย และติดตั้งเลย

ต.ค. 2018 Upgrade Mac OSX เป็น Mojave เกิดปัญหาเปิด Meld ไม่ได้ มีแต่ icon แต่ไม่มีหน้าต่างโผล่มา

เขาบอกว่าให้ run Bash script _clean-meld-settings.sh เพื่อคลีน settings ของ Meld

Please try to run the following Bash script _clean-meld-settings.sh to cleanup your some settings of Meld.

#!/bin/bash

cd ${HOME}
rm -rf ./.local/share/meld
rm -f ./Library/Preferences/org.gnome.meld.plist
rm -rf "./Library/Saved Application State/org.gnome.meld.savedState/"

OK WORK!!!!!

ที่มา Meld for OSX

Update table with incremented value grouped by column

โดย Little Bear on 4 พ.ค. 60 21:43

ต้องการให้สร้างลำดับของ sorder ของข้อมูลในกลุ่มที่มีค่า tpid เดียวกัน โดยเริ่มนับ sorder จาก 1 เป็นต้นไป และเริ่มนับ 1 ใหม่เมื่อเปลี่ยนค่า tpid

SET @f := null, @i = null;
UPDATE `jobtr`
SET
  sorder = IF(tpid = @f, @i := @i+1, @i := 1),
  tpid = (@f := tpid)
ORDER BY tpid, sorder, jobtrid;

Server ล่มจากการ Upgrade Apache from ver 2.2 to 2.4

โดย Little Bear on 10 มี.ค. 60 10:54

วันนี้อ่านข่าว ช่องโหว่ใน Apache Struts 2 เปิดทางรันโค้ดจากระยะไกล มีการโจมตีแล้ว แล้วลองมาเช็ค Apache บน production host พบว่ายังเป็น version 2.2 อยู่ ก็เลยลอง upgrade

เริ่มแรกด้วยการตรวจสอบรุ่นของ Apache ก่อน link

On Debian and Mac OS:

apachectl -v

On Red Hat and Amazon's EC2 Linux use:

httpd -v

On other verisons of Linux try:

apache2 -v

You can use two different flags:

-v # gives you the version number
-V # gives you the compile settings including version number.

If you want to run the command with the full directory like user3786265 did but don't know where your apache is located, use the whereis command:

whereis httpd

ที่ server ใช้ Directadmin ก็ใช้ DirectAdmin build

cd /usr/local/DirectAdmin/custombuild<br />
./build set apache_ver 2.4
./build update
./build clean
./build apache n
./build php n
service httpd restart

ผลปรากฏว่า start Apache ไม่ได้ ล่มทั้ง server เนื่องจากใช้ suPHP อยู่ด้วย

รีบหาข้อมูลโดยเร็ว ทำอย่างไรดี โทรศัพท์เริ่มกริ๊งกร๊างเข้ามาแล้ว......

ที่แรก คือ Updating Apache to the latest version

ที่ต่อมา คือ Invalid command 'suPHP_Engine'

ที่สำคัญคือ build suphp และ rewrite_confs

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build clean
./build php y
./build suphp y
./build rewrite_confs

เหตุที่เกิดปัญหา เนื่องจาก ไม่ได้ build suphp ของ Apache 2.4 ทำให้ start Apache ไม่ได้ และเมื่อ build suphp เสร็จแล้ว จะต้องสร้าง config ใหม่ด้วย build rewrite_confs

รอดตามไปอีกครั้งหนึ่ง ชีวิตนี้มีลุ้นทุกครั้งที่ต้องอัพเกรด server

วิธีการติดตั้ง Let’s Encrypt automated free SSL certificate

โดย Little Bear on 31 ม.ค. 60 13:55

เข้าสู่ยุค https จึงจำต้องทำเสียแล้ว

มาลองติดตั้ง Let's Encrypt บน Directadmin กันอีกสักรอบ

1. เริ่มด้วยการแก้ไข config ของ Directadmin ให้สามารถใช้งาน Let's Encrypt ก่อน

nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

สำหรับใครที่ใช้ path : /var/www/html/.well-known (ใช้โดเมนเดียว) ให้เพิ่ม

enable_ssl_sni=1
letsencrypt=1

ส่วนใครที่ใช้ path : /home/user/domains/domain.com/public_html/.well-known (ใช้หลายโดเมน) ให้เพิ่ม

enable_ssl_sni=1
letsencrypt=2

หรือจะสั่งผ่าน Terminal ก็ได้โดย

echo enable_ssl_sni=1 >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
echo letsencrypt=2 >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

แล้วสั่ง update config โดย

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build rewrite_confs

2. แล้วมาเพิ่ม Let's Encrypt ให้กับแต่ละเว็บ

กำหนดให้เว็บสามารถใช้งาน Secure SSL ก่อน

แล้วจึงไปเพิ่ม SSL Certificates ให้กับเว็บ โดยเลือก Free & automatic certificate from Let's Encrypt

(ต้องทำทั้ง www และ ไม่มี www)

ถ้าต้องการให้สามารถใช้งานได้ทั้ง https และ http ให้สร้าง link private _ html ให้ชี้ไปที่ public _ html ด้วยคำสั่ง

ln -s public _ html private _ html

แต่ถ้าต้องการให้ใช้งานเฉพาะ https อย่างเดียว ให้ rename public _ html ไปเป็น private _ html แล้วสร้าง folder public _ html ใหม่ และสร้างไฟล์ .htaccess โดยเพิ่มคำสั่ง

RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

Let's Encrypt ก็จะเป็นของเรา

เลือกใช้ Harddisk ยี่ห้อไหนดี ดูจากอัตรา

โดย Little Bear on 17 พ.ย. 59 16:39

เก็บไว้เป็นข้อมูลในวันที่ต้องซื้อ harddisk ตัวใหม่ ว่าจะเลือกซื้อยี่ห้อไหนดี


ขอบคุณภาพจาก www.blognone.com จากเรื่อง Backblaze รายงานน่าเชื่อถือฮาร์ดดิสก์ไตรมาส 3 ซีเกต 8TB ทำความน่าเชื่อถือได้ดี

561 items|« First « Prev 3 4 (5/57) 6 7 Next » Last »|