ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

599 items|« First « Prev 57 58 (59/60) 60 Next » Last »|
โดย Little Bear on 21 ก.ย. 49 09:26

msn รุ่นเก่าที่ติดมาใน windows เอาออกไปเสีย ด้วยการคลิก Start->Run แล้วพิมพ์

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection c:\windows\inf\msmsgs.inf,BLC.Remove

โดย Little Bear on 21 ก.ย. 49 09:19

หลายครั้งที่หงุดหงิดการการถามรหัสผ่านในหน้าจอ login ของ WinXP ถ้าคุณทำงานอยู่ที่บ้าน ไม่มีใครมายุ่งกับเครื่องของคุณ ก็ทำให้ windows เป็น auto login เสียเลย

ขั้นแรก ให้ login เข้า windows ด้วย user ที่เป็น administrator แล้วคลิกปุ่ม Start->Run พิมพ์คำสั่ง control userpasswords2

ในหน้าต่าง User Accounts ให้คลิก Users must enter a user name and password to use this computer ออกเสีย แล้วคลิก Apply

โดย Little Bear on 5 ม.ค. 48 15:11

To use the Net.exe command

 • Click Start, point to All Programs, point to Accessories, and then click Command Prompt.
 • At the command prompt, type

  net use lptx: \\printserver\sharename /persistent:yes

  where x is the number of the LPT port that you are using (usually 1 or 2), printserver is the name of your print server, and sharename is the name of the printer share.

Note To disconnect a persistent LPT connection, type the following at a command prompt: net use lptx /delete

โดย Little Bear on 16 ก.ย. 49 11:46

< script language="JavaScript">
if (document.referrer){
document.write("You came from " + document.referrer);
}
  document.write(this.document.location);
< /script>

โดย Little Bear on 25 ส.ค. 49 11:00

ค่าของ GET parameter ที่ได้รับมา

< script type="text/javascript">
< !--
var query=this.location.search.substring(1);
var get=[];
if (query.length > 0){
  var params=query.split("&");
  for (var i=0 ; i < params.length ; i++){
    var pos = params[i].indexOf("=");
    var name = params[i].substring(0, pos);
    var value = params[i].substring(pos + 1);
    get[name]=value;
    document.write( i + ":" + name);
    document.write("=" + value);
    document.writeln("");
  }
}
var photo = get["photo"] ? get["photo"] : "photo_1";
// -- >
< /script>

โดย Little Bear on 4 ธ.ค. 49 17:14

วันนี้ได้งานเว็บไซท์ใหม่ เป็นเว็บฐานข้อมูลโครงการการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ เลยนำมาเป็นต้นแบบในการพัฒนา CMS ใหม่

www.pcuinnovation.com : primary care unit innovation : โครงการการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ

CMS รุ่นใหม่ที่ำกำลังพัฒนาคืบหน้าได้ช้ามาก ส่วนหนึ่งคงมาจากไม่มีเว็บมารองรับการพัฒนาใหม่ (ตามที่ตั้งใจเดิมคือพัฒนาเพื่อนำไปใช้กับเว็บเดิมที่มีอยู่) มาวันนี้ต้องเปิดโครงการใหม่ จึงถือโอกาสนำมาเป็นต้นแบบสำหรับสร้าง CMS ใหม่เสียเลย พร้อมทั้งเวลาที่บีบบังคับให้ต้องทำให้เสร็จในกำหนด

โดย Little Bear on 24 พ.ย. 49 12:38

ค่าบางอย่างเป็นค่าที่ได้มาจากการหาโดยอัตโนมัติ เช่น url ที่กำลังทำงานอยู่ , absolute folder ของ url ที่กำลังทำงาน ควรเก็บไว้ในตัวแปรประเภทไหนดีจึงจะสะดวกในการทำงาน

1. define

2. global variable

3. config : สามารถเรียกใช้ผ่าน cfg('url') ได้ แต่การเรียกผ่าน function ย่อมต้องช้ากว่าการเรียกผ่าน define หรือ variable แน่

โดย Little Bear on 22 พ.ย. 49 10:35

การ upgrade ฐานข้อมูลในแต่ละครั้ง ไม่จำเป็นต้องเช็คตัวฐานข้อมูล

โดย Little Bear on 22 พ.ย. 49 10:31

 • สร้างเมนูเสมือนได้
  - clean url package เหมือนกัน แต่เรียกจากไฟล์ต่างกัน

โดย Little Bear on 22 พ.ย. 49 10:18

 • เรียกใช้ง่าย
  - เพิ่มชื่อตารางได้

599 items|« First « Prev 57 58 (59/60) 60 Next » Last »|