597 items|« First « Prev 57 58 (59/60) 60 Next » Last »|

พารามิเตอร์ จากการ GET ใน html file

โดย Little Bear on 25 ส.ค. 49 11:00

ค่าของ GET parameter ที่ได้รับมา

< script type="text/javascript">
< !--
var query=this.location.search.substring(1);
var get=[];
if (query.length > 0){
  var params=query.split("&");
  for (var i=0 ; i < params.length ; i++){
    var pos = params[i].indexOf("=");
    var name = params[i].substring(0, pos);
    var value = params[i].substring(pos + 1);
    get[name]=value;
    document.write( i + ":" + name);
    document.write("=" + value);
    document.writeln("");
  }
}
var photo = get["photo"] ? get["photo"] : "photo_1";
// -- >
< /script>

New web application

โดย Little Bear on 4 ธ.ค. 49 17:14

วันนี้ได้งานเว็บไซท์ใหม่ เป็นเว็บฐานข้อมูลโครงการการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ เลยนำมาเป็นต้นแบบในการพัฒนา CMS ใหม่

www.pcuinnovation.com : primary care unit innovation : โครงการการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ

CMS รุ่นใหม่ที่ำกำลังพัฒนาคืบหน้าได้ช้ามาก ส่วนหนึ่งคงมาจากไม่มีเว็บมารองรับการพัฒนาใหม่ (ตามที่ตั้งใจเดิมคือพัฒนาเพื่อนำไปใช้กับเว็บเดิมที่มีอยู่) มาวันนี้ต้องเปิดโครงการใหม่ จึงถือโอกาสนำมาเป็นต้นแบบสำหรับสร้าง CMS ใหม่เสียเลย พร้อมทั้งเวลาที่บีบบังคับให้ต้องทำให้เสร็จในกำหนด

คำถามคาใจ : ค่าตัวแปรที่มีการใช้งานบ่อย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในโปรเซสควรเป็นอะไร

โดย Little Bear on 24 พ.ย. 49 12:38

ค่าบางอย่างเป็นค่าที่ได้มาจากการหาโดยอัตโนมัติ เช่น url ที่กำลังทำงานอยู่ , absolute folder ของ url ที่กำลังทำงาน ควรเก็บไว้ในตัวแปรประเภทไหนดีจึงจะสะดวกในการทำงาน

1. define

2. global variable

3. config : สามารถเรียกใช้ผ่าน cfg('url') ได้ แต่การเรียกผ่าน function ย่อมต้องช้ากว่าการเรียกผ่าน define หรือ variable แน่

โจทย์ : upgrade system

โดย Little Bear on 22 พ.ย. 49 10:35

การ upgrade ฐานข้อมูลในแต่ละครั้ง ไม่จำเป็นต้องเช็คตัวฐานข้อมูล

โจทย์ : menu system

โดย Little Bear on 22 พ.ย. 49 10:31

 • สร้างเมนูเสมือนได้
  - clean url package เหมือนกัน แต่เรียกจากไฟล์ต่างกัน

โจทย์ : database & table

โดย Little Bear on 22 พ.ย. 49 10:18

 • เรียกใช้ง่าย
  - เพิ่มชื่อตารางได้

โจทย์ : config system

โดย Little Bear on 22 พ.ย. 49 10:17

 • config จากไฟล์
  - config จากฐานข้อมูล
  - มีค่า default
  - สามารถ เพิ่ม/เปลี่ยนค่า/ลบ config จาก index.php ได้

โจทย์ : คุณสมบัติของ package

โดย Little Bear on 22 พ.ย. 49 10:15

วันก่อนไปอ่านเว็บไซท์ของคุณพี่ไท้ เรื่องการตั้งโจทย์ให้กับการทำงาน เห็นว่ามันน่าจะเรียบเรียงวิธีคิดของผมในการออกแบบ CMS ตัวใหม่ ก็เลยลองมาตั้งคำถามกับตัวเองถึงความต้องการพัฒนา CMS สักหน่อย

คุณสมบัติที่ต้องการในการเขียน package
- สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือพัฒนาต่อยอดได้
- สามารถเปลี่ยนฐานข้อมูลได้
- เปลี่ยนตารางข้อมูลได้
- เรียกใช้ในชื่อใหม่ได้
- เพิ่ม package folder ได้
- เปลี่ยนแบบฟอร์มการป้อนข้อมูลได้
- เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้

แทรกคำสั่ง break

โดย Little Bear on 24 ต.ค. 49 09:11

บทความขนาดยาวที่จะนำมาแสดงหน้าแรก ถ้ายาวเกินก็น่าจะแทรกคำสั่ง break เพื่อให้การแสดงในหน้าแรกนั้นแสดงเฉพาะส่วนสำคัญ

กำลังคิดว่า คำสั่ง break ควรจะเป็นอย่างไร บางแห่งใช้ <_!--break-->

คิดว่าน่าจะเป็น <!--break--> เลย จะดีหรือเปล่า

ก่อนอื่นต้องเขียนระบบ member ก่อน

โดย Little Bear on 7 ต.ค. 49 10:39

ว่างเว้นไปหลายวัน (คิดอะไรไม่ออก นั่งหน้าเครื่องปุ๊บก็คิดอะไรไม่ออกปั๊บเลย)

อาทิตย์นี้เลยลองเขียน member signin / signout โดยเปลี่ยนการใช้ Session ของ PHP มาเป็น ใช้ Cookie และ เก็บ user session data ไว้ใน database แทน เคยอ่านเจอจากบทความ บอกว่า ทำให้เราสามารถยืดหยุ่นในการพัฒนาโปรแกรมในอนาคตได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการเขียนโปรแกรมหลายภาษาร่วมกันในเว็บเดียวกัน

597 items|« First « Prev 57 58 (59/60) 60 Next » Last »|