ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

PHP 5+ and MySql 5 Intallation

by Little Bear @1 ก.ค. 50 22:20 ( IP : 61...127 ) | Tags : Server

    MySQL is no longer enabled by default, so the      phpmysql.dll DLL must be enabled inside of      php.ini. Also, PHP needs access to the MySQL client library. A file    named libmysql.dll is included in the Windows PHP      distribution and in order for PHP to talk to MySQL this file needs to be      available to the Windows systems PATH. See the FAQ    titled "How do I add my PHP      directory to the PATH on Windows" for information on how to do    this. Although copying libmysql.dll to the Windows    system directory also works (because the system directory is by default in      the system's PATH), it's not recommended.   

    As with enabling any PHP extension (such as      phpmysql.dll), the PHP directive      extensiondir should be set to      the directory where the PHP extensions are located. See also the      Manual Windows Installation    Instructions. An example extensiondir value for PHP 5 is    c:\php\ext   

เนื่องจาก PHP 5+ ไม่ได้กำหนดให้เปิดใช้ MySql เป็นค่า default ผู้ใช้จึงต้องปรับแต่งค่าเอง วิธีการคือ

1. เพิ่ม path ให้ชี้เพิ่มมาที่ path ของ php หรือ copy file libmysql.dll ไปใว้ใน c:\windows ก็ได้ (เพียงแต่ไม่แนะนำ)

2. เอาหมายเหตุหน้าบรรทัด extension=php_mysql.dll ออก (เอาเครื่องหมาย ; ออกเสีย)

3. restart window

Relate topics

Comment #1
นัท (Not Member)
Posted @16 เม.ย. 51 21:01 ip : 58...236

ต้อง copy file ไปไว้ใน C:\windows\system32 ครับ

Comment #2
aaaa (Not Member)
Posted @18 มิ.ย. 51 14:33 ip : 118...19

aaaa