601 items|« First « Prev 55 56 (57/61) 58 59 Next » Last »|

สมณะ

โดย เดี่ยว อิสระ on 29 ส.ค. 50 20:59

สมัยหนึ่งพระปุณณะได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เพื่อขอรับโอวาทแล้วจะได้หลีกเร้นออกปฏิบัติธรรม ตามโคนไม้ เรือนว่างหรือสถานที่อันควรแก่การปฏิบัติธรรมต่อไป พระพุทธเจ้าทรงให้โอวาทว่า

"ปุณณะ มีรูปที่รู้ได้ด้วยจักษุ อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เป็นที่รักประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอยู่แล ถ้าภิกษุเพลิดเพลิน พูดึง ดำรงอยู่ ด้วยความคิดใจในรูปนั้น นันทิย่อมเกิดขึ้นแก่เธอ ผู้เพลิดเพลิน พูดถึง ดำรงอยู่ด้วยความติดใจในรูปนี่เพราะนันทิเกิด เราจึงกล่าวว่า ทุกข์เกิดแล้วนะปณณะฯ"

20 Open Source Windows Apps For You

โดย Little Bear on 31 ก.ค. 50 21:56

Some of the commercial software like Photoshop are so expensive that an average user can not afford to buy it. Lately I am looking for some free or open source alternatives for windows programs and i was amazed with the range of programs available. Here i will list some of the open source or free programs as alternatives to windows commercial programs.

I found this document on site http://www.teknobites.com

PHP 5 & timezone

โดย Little Bear on 14 ก.ค. 50 09:03

ผมเพิ่งติดตั้ง PHP5 ใหม่ พอเริ่มทำงาน ก็แปลกใจว่าทำไมเวลาที่แสดงในเว็บถึงเร็วไป 1 ชั่วโมง ลองหาทางแก้อยู่พักใหญ่ ก็ยังไม่ได้ เลยเก็บไว้ก่อน

วันนี้เพิ่งกลับมานั่งดูอีกที ปรากฎว่า

  1. ค่า timezone ใน windows ผิด เป็น Internation Date Line West ซึ่งคงเป็นค่า default แล้วผมไม่ได้เซ็ทใหม่มั๊ง

เลยแก้ไขตามนี้

  1. เปลี่ยน timezone เป็น +7 Bangkok , Hanoi , Jakata

  2. เพิ่มค่าใน php.ini คือ date.timezone=Asia/Bangkok

  3. restart Apache

เรียบร้อยครับผม.

rss2array

โดย Bear on 11 ก.ค. 50 11:28

rss2array downloads a remote RSS 0.91 feed and puts most of the useful info into a PHP array. Other feed formats may work too.

I've found this document on site http://www.rssmix.com

and lastRSS.php from site http://lastrss.oslab.net/ is simple yet powerfull PHP class to parse RSS.

Linux command

โดย Little Bear on 6 มิ.ย. 50 03:36

kill -9 -1

Kill all process you can kill

ps aux

List all my process

top -d sec

Display Linux task on top of screen 

TOP - Linux command

โดย Little Bear on 6 มิ.ย. 50 03:03

TOP(1)                  Linux User's Manual

TOP(1) NAME      top - display Linux tasks     

SYNOPSIS

      top -hv | -bcisS -d delay -n iterations -p pid [, pid ...]

          The traditional switches '-' and whitespace are optional.

DESCRIPTION

The  top program provides a dynamic real-time view of a running system. It can display system summary information as well as a  list  of  tasks currently  being managed by the Linux kernel.  The types of system summary information shown and the types, order  and  size  of  information displayed  for  tasks  are all user configurable and that configuration can be made persistent across restarts.

The program provides a limited interactive interface for process manipulation as well as a much more extensive interface for personal configuration    --  encompassing every aspect of its operation.  And while top is  referred to throughout this document, you are free to name the program anything you wish.    That new name, possibly an alias, will then be reflected on top's display and used when reading and writing a configuration file.

PHP 5+ and MySql 5 Intallation

โดย Little Bear on 1 ก.ค. 50 22:20

    MySQL is no longer enabled by default, so the      phpmysql.dll DLL must be enabled inside of      php.ini. Also, PHP needs access to the MySQL client library. A file    named libmysql.dll is included in the Windows PHP      distribution and in order for PHP to talk to MySQL this file needs to be      available to the Windows systems PATH. See the FAQ    titled "How do I add my PHP      directory to the PATH on Windows" for information on how to do    this. Although copying libmysql.dll to the Windows    system directory also works (because the system directory is by default in      the system's PATH), it's not recommended.   

    As with enabling any PHP extension (such as      phpmysql.dll), the PHP directive      extensiondir should be set to      the directory where the PHP extensions are located. See also the      Manual Windows Installation    Instructions. An example extensiondir value for PHP 5 is    c:\php\ext   

HP vs19e LCD Monitor

โดย Little Bear on 29 พ.ค. 50 10:23

วันนี้กลับเข้ามาเช็คข้อมูลที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา เกาะยอ ได้กลับมานั่งทำงานในเครื่องเดิมที่เคยมานั่งพัฒนาฐานข้อมูลให้ทางสถาบันเมื่อปีที่แล้ว เครื่องที่ใช้เป็น HP ใช้ LCD Monitor ของ HP รุ่น HP vs19e มีความรู้สึกว่าภาพและตัวอักษรมีความคมชัดมากกว่า Samsung Monitor ที่บ้านเยอะมากเลย

แต่ว่า ราคาก็คงต่างกันหลายเหมือนกันสินะ. 

ทำไม ip ต้องเป็น 192.168.1.x คะ

โดย Little Bear on 6 ธ.ค. 49 10:15

วันนี้ได้ไปอ่านกระทู้ ทำไม ip ต้องเป็น 192.168.1.x คะ เห็นว่าเป็นเรื่องน่าสนใจ ผมก็สงสัยเหมือนกัน เลยเอามาลงเก็บไว้ เป็นอ้างอิงวันเลังได้ครับ.

เสาอากาศของ AirCard ทำได้อย่างไร?

โดย Little Bear on 12 ก.ย. 49 16:52

ผมเพิ่งได้ AirCard อันแรกในชีวิตมาใช้งานเมื่อสัก 2 เดือนมาแล้ว เป็นของ CAT CDMA ที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานเป็นทางการ (เรียกว่าเส้นใหญ่ เอามาใช้ก่อน) CAT CDMA เป็นเครือข่าย 3G แห่งแรกในประเทศไทยกระมัง สามารถทำงานได้ 2 ระบบ คือ

  1. 1xCDMA ความเร็วประมาณ 100 kbps กว่า

  2. EVDO ความเร็วตามสเปคระบุไว้ที่ 1mbps แต่ผมลองใช้งานจริงได้ประมาณ 4-500 kbps

601 items|« First « Prev 55 56 (57/61) 58 59 Next » Last »|