20 คำสั่งลินุกซ์ที่แอดมินควรรู้ไว้

by Little Bear @7 ก.ค. 52 11:33 ( IP : 61...203 ) | Tags : Linux , Server

มีการรวบรวมคำสั่ง(เครื่องมือ)สำหรับผู้ดูแล server/website ควรรู้เอาไว้ พร้อมทั้งรายละเอียดและตัวอย่างการใช้งาน บางคำสั่งก็สามารถใช้งานได้เลย บางคำสั่งต้องติดตั้งเพิ่มเติม

คำสั่งทั้งหมดคือ

 1. top - Process Activity Command
 2. vmstat - System Activity, Hardware and System Information
 3. w - Find Out Who Is Logged on And What They Are Doing
 4. uptime - Tell How Long The System Has Been Running
 5. ps - Displays The Processes
 6. free - Memory Usage
 7. iostat - Average CPU Load, Disk Activity
 8. sar - Collect and Report System Activity
 9. mpstat - Multiprocessor Usage
 10. pmap - Process Memory Usage
 11. netstat - Network Statistics
 12. ss - Network Statistics
 13. iptraf - Real-time Network Statistics
 14. tcpdump - Detailed Network Traffic Analysis
 15. strace - System Calls
 16. /Proc file system - Various Kernel Statistics
 17. Nagios - Server And Network Monitoring
 18. Cacti - Web-based Monitoring Tool
 19. KDE System Guard - Real-time Systems Reporting and Graphing
 20. Gnome System Monitor - Real-time Systems Reporting and Graphing

ดูรายละเอียดการใช้ได้จากที่มานะครับ

ที่มา 20 Linux System Monitoring Tools Every SysAdmin Should Know

Relate topics