ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

Directadmin PHP path

by Little Bear @7 พ.ย. 54 00:17 ( IP : 122...107 ) | Tags : DirectAdmin , PHP

ไม่มีอะไรมาก แค่อยากบันทึกว่า เวลาเขียน script ภาษา php แล้วต้องการ run ด้วย crontab ซึ่งจะต้องระบุ path ของ php ให้ถูกต้อง ไม่อย่างนั้นมันก็จะ run ไม่ได้

ซึ่ง path ของ php ของ Directadmin ก็คือ /usr/local/bin/php และก็แค่นั้นเอง

Relate topics