ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

Directadmin : ย้ายโดเมนจากยูสเซอร์หนึ่งไปยังอีกยูสเซอร์หนึ่ง

by Little Bear @1 พ.ค. 55 14:25 ( IP : 122...1 ) | Tags : DirectAdmin

Transfer a domain from one user to another

ใช้ script นี้

cd /usr/local/directadmin/scripts
./move_domain.sh domain.com olduser newuser

แต่ว่า หลังจากย้ายแล้ว ฐานข้อมูลจะยังคงเป็นชื่อเดิม ยูสเซอร์เดิม ก็จะต้องทำการย้ายฐานข้อมูลเองนะครับ

ที่มา Transfer a domain from one user to another