วิธีการตั้งค่าให้ DirectAdmin Block IP อัตโนมัติเมื่อตรวจพบการ Brute Force บน Debian 6 64-bit

by Little Bear @17 พ.ย. 54 01:43 ( IP : 122...110 ) | Tags : DirectAdmin , Debian

DirectAdmin ตั้งแต่เวอร์ชัน 1.39 เป็นต้นไป ได้เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบการ Brute Force หรือการเดาสุ่มรหัสผ่านไปเรื่อยๆ (รายละเอียด) แต่สิ่งหนึ่งที่ DirectAdmin ไม่ได้ทำมาให้คือ ทำการแบนไอพีที่มา Brute Force เราโดยอัตโนมัติ ทำให้ DirectAdmin ทำได้เพียงแค่แจ้งเตือนว่ามีไอพีใด Brute Force เครื่องเราเรื่อยๆ โดยไม่ได้มีประโยชน์อันใดเพิ่มขึ้นมา (นอกจากทำให้รำคาญอีเมลแจ้งเตือน) เพราะฉะนั้นบทความนี้จะมาบอกถึงขั้นตอนทำให้ DirectAdmin แบนไอพีที่มา Brute Force โดยอัตโนมัติ โดยลินุกซ์ดิสโทรที่ผมใช้คือ Debian 6 64-bit ถ้าใช้ CentOS ลองทำตามขั้นตอนที่นี่ดูครับ

ขั้นแรกให้ลง iptables ก่อนด้วยคำสั่ง

apt-get install iptables

จากนั้นเราจะสร้างสคริปต์ blockip.sh ไว้ที่ /usr/local/directadmin/scripts/custom/blockip.sh โดยมีเนื้อหาตามนี้ครับ

#666666; font-style: italic;">#!/bin/sh

curriptables#7a0874; font-weight: bold;">(#7a0874; font-weight: bold;">) #7a0874; font-weight: bold;">{         #7a0874; font-weight: bold;">echo #ff0000;">"<br><br><textarea cols=160 rows=60>";         #000000; font-weight: bold;">/sbin#000000; font-weight: bold;">/iptables #660033;">-nL

        #7a0874; font-weight: bold;">echo #ff0000;">"</textarea>"; #7a0874; font-weight: bold;">}
#666666; font-style: italic;">### Make sure it's not already blocked #007800;">COUNT=#000000; font-weight: bold;"></span><span style="color: <a class="hashtag" href="/tags/c20cb9">#c20cb9</a>; font-weight: bold;">grep</span> <span style="color: <a class="hashtag" href="/tags/660033">#660033</a>;">-c</span> <span style="color: <a class="hashtag" href="/tags/007800">#007800</a>;">$ip</span> <span style="color: <a class="hashtag" href="/tags/000000">#000000</a>; font-weight: bold;">/</span>etc<span style="color: <a class="hashtag" href="/tags/000000">#000000</a>; font-weight: bold;">/</span>network<span style="color: <a class="hashtag" href="/tags/000000">#000000</a>; font-weight: bold;">/</span>iptables.save<span style="color: <a class="hashtag" href="/tags/000000">#000000</a>; font-weight: bold;">;

#000000; font-weight: bold;">if #7a0874; font-weight: bold;">[ #ff0000;">"#007800;">$COUNT" #660033;">-ne #000000;">0 #7a0874; font-weight: bold;">]; #000000; font-weight: bold;">then         #7a0874; font-weight: bold;">echo #ff0000;">"#007800;">$ip already exists in iptables (#007800;">$COUNT). Not blocking.";         curriptables         #7a0874; font-weight: bold;">exit #000000;">2;

#000000; font-weight: bold;">fi
#7a0874; font-weight: bold;">echo #ff0000;">"Adding #007800;">$ip to iptables...<br>"; #000000; font-weight: bold;">/sbin#000000; font-weight: bold;">/iptables #660033;">-I INPUT #660033;">-s #007800;">$ip #660033;">-j DROP

#000000; font-weight: bold;">/sbin#000000; font-weight: bold;">/iptables-save #000000; font-weight: bold;">> #000000; font-weight: bold;">/etc#000000; font-weight: bold;">/network#000000; font-weight: bold;">/iptables.save
#7a0874; font-weight: bold;">echo #ff0000;">"<br><br>Result:"; curriptables

#7a0874; font-weight: bold;">exit #000000;">0;
เสร็จแล้วรันคำสั่ง

chmod 700 /usr/local/directadmin/scripts/custom/block_ip.sh

ซึ่งสคริปต์นี้จะทำให้เราสามารถสั่ง block ip ผ่านหน้าจัดการใน DirectAdmin ได้ โดยให้ไปที่เมนู Brute Force Monitor แล้วกดลิงก์ IP Info ของไอพีที่เราต้องการบล็อก หลังจากนั้นให้กดปุ่ม Block This IP ที่ด้านล่างสุด

ถ้าต้องการให้ iptables ถูก restore ข้อมูลใหม่ทุกครั้งที่ reboot เครื่อง ให้ใส่

post-up iptables-restore /etc/network/iptables.save

ลงไปที่ด้านท้ายของไฟล์ /etc/network/interfaces

ถ้าต้องการให้ DirectAdmin ทำการ block ip อัตโนมัติ โดยไม่ต้องมากดปุ่ม Block This IP เอง ให้สร้างไฟล์ /usr/local/directadmin/scripts/custom/bruteforcenotice_ip.sh และใส่เนื้อหาตามนี้

#!/bin/sh
SCRIPT=/usr/local/directadmin/scripts/custom/block_ip.sh
ip=$value $SCRIPT
exit $?;

เสร็จแล้วรันคำสั่ง

chmod 700 /usr/local/directadmin/scripts/custom/brute_force_notice_ip.sh

โดยจำนวนการ Brute Force ก่อนที่จะโดน block ip นั้น สามารถตั้งได้ที่เมนู Administrator Settings > Notify Admins after an IP has และใส่จำนวนที่ต้องการลงไปครับ

ถ้าต้องการยกเลิก block ip อาจจะต้องเข้ามาพิมพ์คำสั่งยกเลิกด้วยตัวเองไปก่อนครับ ด้วยคำสั่งนี้

iptables -D INPUT -s xxx.xxx.xxx.xxx -j DROP
iptables-save > /etc/network/iptables.save

เปลี่ยน xxx.xxx.xxx.xxx เป็น ip ที่เราต้องการยกเลิก block

ที่มา: วิธีการตั้งค่าให้ DirectAdmin Block IP อัตโนมัติเมื่อตรวจพบการ Brute Force บน Debian 6 64-bit , I wish to have a block_ip.sh so I can block IPs through DirectAdmin , How to block an IP in Linux

แสดงความคิดเห็น

« 4732
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง